Hoppa till innehåll

Forte Magasin nr 1/2022

  • ISSN: 2001-8258
Överblick över olika uppslag i Forte Magasin 1/2022

Befolkningsstudier visar att de flesta barn och unga i Sverige mår bra. Men det är inte verkligheten för alla. För det finns samtidigt tecken på att psykiska besvär som svår ångest, oro och nedstämdhet har ökat kraftigt bland barn, ungdomar och unga vuxna under de senaste decennierna. Det är en oroväckande utveckling.

Forte Magasin är ett magasin med populärvetenskaplig läsning om den forskning vi finansierar. Det här numret har ett särskilt fokus på forskning om barns och ungas psykiska hälsa. Varför ökar självrapporterade psykiska besvär samtidigt som det psykiska välbefinnandet ligger fortsatt högt? Mår unga sämre av att använda digitala medier? Och hur påverkar ungas mående deras möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden? Det är några av de frågeställningar som vi ställt till forskarna i detta magasin.

Du kan också läsa om forskningsprojekt inom helt andra områden – till exempel om hälsoeffekter av luftföroreningar, psykosocialt stöd till hbtq-flyktingar och tillgång till hälso- och sjukvård i svensk glesbygd.

Ur innehållet:

Prenumerera gratis på Forte Magasin

Forte Magasin ges ut i två nummer per år – ett på våren och ett på hösten. Som prenumerant av Forte Magasin får du varje nummer direkt hem i brevlådan så snart det har lanserats. Att bli prenumerant är helt kostnadsfritt.

Bli prenumerant »

Beställ som lösnummer

Om du endast vill beställa det här numret av Forte Magasin fyller du i formuläret nedan.

Sidfot