Ökningen av barn och ungdomar som dras in i gängkriminalitet är en oroande utveckling för samhället. Många är överens om att socialtjänsten spelar en nyckelroll i kampen mot gängvåldet. Men har den resurser och förmåga nog att göra skillnad?

Forte Magasin är ett magasin med populärvetenskaplig läsning om den forskning vi finansierar. I detta nummer belyser vi forskningens roll för framtidens socialtjänst i kampen mot kriminalitet, liksom en mängd andra ämnen inom Fortes områden hälsa, arbetsliv och välfärd. Genom att lyfta fram både utmaningar och framsteg hoppas vi skapa en djupgående och mångfacetterad diskussion som inspirerar till nya idéer och initiativ.

Ur innehållet

Kan socialtjänsten stoppa gängvåldet?

Stölderna som hotar vår välfärd

Har du PMS eller?

Bur eller boja? Nytt ljus på straffets konsekvenser

Nadim Ghazale vill satsa på socialtjänsten och fler trygga vuxna

Vem är jag nu? Att navigera arbetslivet med demenssjukdom

Prenumerera gratis på Forte Magasin

Forte Magasin ges ut i två nummer per år – ett på våren och ett på hösten. Som prenumerant av Forte Magasin får du varje nummer direkt hem i brevlådan. Att bli prenumerant är helt kostnadsfritt.

Bli prenumerant »

Beställ som lösnummer