Forte har tillsatt en programkommitté samt en rådgivande grupp till programmet för tillämpad välfärdsforskning, som på olika sätt stödjer Forte i arbetet med programmet. Här kan du se vilka organisationer och personer som ingår i grupperna.

Programkommitté

Forte har inrättat en programkommitté med representanter från Vetenskapsrådet och Formas. Kommittén bistår Forte i genomförandet av programmet.

I programkommittén ingår:

 • Maria Nilsson, Enhetschef, enheten för registerforskning

  Vetenskapsrådet

 • Hanna Ridefelt, Forskningssekreterare

  Formas

 • Isabelle Carnlöf, programansvarig, Tillämpad välfärdsforskning (Sammankallande)

  Forte

 • Staffan Arvidsson, biträdande programansvarig, Tillämpad välfärdsforskning

  Forte

 • Teresia Weinberg, forskningssekreterare, Tillämpad välfärdsforskning

  Forte

Rådgivande grupp

Den rådgivande gruppen bidrar bland annat med kunskap om socialtjänstens och brukares förutsättningar och behov samt kunskap om forskningsområdet. Forte är sammankallande för gruppen.

I den rådgivande gruppen ingår:

 • Conny Allaskog, Styrelseledamot

  Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH)

 • Camilla Blomqvist, Stadsdelsdirektör

  Norra Hisingen, Göteborgs Stad

 • Mike Fisher, Professor i evidensbaserat socialt arbete

  University of Bedfordshire, Storbritannien

 • Ilse Julkunen, Professor i praktikforskning i socialt arbete

  Helsingfors universitet, Finland

 • Anneli Jäderland, Handläggare

  Sveriges Kommuner och Regioner, avdelningen för vård och omsorg

 • Truls Neubeck, Verksamhetschef

  Ideell Arena

 • Terje Ogden, Senior forskare

  Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU), Norge

 • Jenny Rehnman, Avdelningschef

  Socialstyrelsen, avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten

 • Sofia Tranæus, Avdelningschef

  Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)

 • Staffan Näslund, Socialchef

  Skellefteå kommun