Forte har tillsatt en programkommitté samt en rådgivande grupp till programmet för tillämpad välfärdsforskning, som på olika sätt stödjer Forte i arbetet med programmet. Här kan du se vilka organisationer och personer som ingår i grupperna.

Programkommitté

Forte har inrättat en programkommitté med representanter från Vetenskapsrådet och Formas. Kommittén bistår Forte i genomförandet av programmet.

I programkommittén ingår:

 • Teresia Weinberg, Programansvarig, Tillämpad välfärdsforskning (Sammankallande)

  Forte

 • Maria Nilsson, Enhetschef, enheten för registerforskning

  Vetenskapsrådet

 • Katarina Buhr, Forskningssekreterare

  Formas

 • Johan Söderlind, Forskningssekreterare

  Forte

Rådgivande grupp

Den rådgivande gruppen bidrar bland annat med kunskap om socialtjänstens och brukares förutsättningar och behov samt kunskap om forskningsområdet. Forte är sammankallande för gruppen.

I den rådgivande gruppen ingår:

 • Conny Allaskog, Styrelseledamot

  Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH)

 • Camilla Blomqvist, Stadsdelsdirektör

  Norra Hisingen, Göteborgs Stad

 • Mike Fisher, Professor i evidensbaserat socialt arbete

  University of Bedfordshire, Storbritannien

 • Ilse Julkunen, Professor i praktikforskning i socialt arbete

  Helsingfors universitet, Finland

 • Åsa Wassbäck, Handläggare

  Sveriges Kommuner och Regioner, avdelningen för vård och omsorg

 • Johanna Kumlin, Enhetschef

  Socialstyrelsen

 • Truls Neubeck, Avdelningschef

  Friluftsfrämjandet (tidigare Rädda barnen och Ideell Arena)

 • Terje Ogden, Senior forskare

  Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU), Norge

 • Maral Jolstedt, Projektledare

  Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)

 • Camilla Svenonius, Projektledare

  Brukarkraft, Verdandi