I den strategiska forskningsagendan tydliggörs vision och mål, strategier och arbetssätt samt forskningsområden och forskningsbehov. Agendan är ett levande dokument som revideras och uppdateras vartefter programmet framskrider. Den reviderades senast 2022.

Forskningsprogrammet Tillämpad välfärdsforskning ska främst finansiera klient- och praktiknära forskning inom socialtjänstens verksamhetsområden. I uppdraget ingår även att finansiera en forskarskola för yrkesverksamma personer i socialtjänsten för att långsiktigt bidra till kunskapsuppbyggnad inom socialtjänsten.