Det här är den strategiska agendan för det nationella forskningsprogrammet om tillämpad välfärdsforskning.

Det nationella forskningsprogrammets syfte är att stärka klient- och praktiknära forskning inom socialtjänstens verksamhetsområden och finansiera en forskarskola för yrkesverksamma personer i socialtjänsten.

Forskningsprogrammets kärna är den här strategiska forskningsagendan. Agendan är ett levande dokument som kommer revideras och uppdateras vartefter programmet framskrider.

Läs mer om programmet för tillämpad välfärdsforskning »

Ny uppdaterad version 2022

Detta är den andra versionen av den strategiska agendan och gäller från 25 april 2022. Inför uppdateringen har vi bland annat genomfört en ny hearing med programmets intressenter i syfte att identifiera eventuella förändringar i kunskapsbehov eller i omvärlden som föranleder justeringar av agendan.

Uppdateringarna avser till exempel justering av föråldrade uppgifter, tillägg av nya publikationer som identifierar forskningsbehov samt förändringar i omvärlden som har betydelse för programmet. Uppdateringarna medför inga betydande förändringar för Fortes arbete med programmet jämfört med de första åren.

Film från lanseringen av den första versionen

Den första versionen av agendan blev lanserad i samband med ett frukostseminarium i februari 2019. Bland de medverkande fanns bland andra dåvarande programansvarig på Forte, forskare som fått finansiering inom programmet samt utvalda samhällsaktörer.