Det här är den strategiska agendan för det nationella forskningsprogrammet om tillämpad välfärdsforskning.

Det nationella forskningsprogrammets syfte är att stärka klient- och praktiknära forskning inom socialtjänstens verksamhetsområden och finansiera en forskarskola för yrkesverksamma personer i socialtjänsten.

Forskningsprogrammets kärna är den här strategiska forskningsagendan. Agendan är ett levande dokument som kommer revideras och uppdateras vartefter programmet framskrider.

Den här forskningsagendan finns också i en kortversion. Till kortversionen »

Film från lansering

Agendan lanserades i samband med ett frukostseminarium i februari 2019. Bland de medverkande fanns bland andra Stella Jacobson, programansvarig på Forte, forskare som fått finansiering inom programmet samt utvalda samhällsaktörer.