I december öppnar de nya årliga utlysningarna av projektbidrag och postdokbidrag. Utlysningarna välkomnar ansökningar inom Fortes övergripande ansvarsområden: hälsa, arbetsliv och välfärd.

Från 2022 års utlysningsperiod reformeras den årliga öppna utlysningen och delas upp i två separata utlysningar: en årlig utlysning av projektbidrag, samt en årlig utlysning av nationellt och internationellt postdokbidrag.

Läs mer om de nya utlysningarna under respektive rubrik nedan. Mer information och instruktioner för ansökan kommer när utlysningarna öppnar i december.

Utlysning av projektbidrag

Syftet med den årliga utlysningen av projektbidrag är att möjliggöra analys av och bidra till en fördjupad kunskap inom avgränsade forskningsområden eller frågeställningar. Den forskning som stöds ska vara av hög vetenskaplig kvalitet och ha god potential att bidra till nytta i samhället på kort eller lång sikt.

Ansökan i ett steg

Ansökningsprocessen för projektbidrag sker från och med 2022 års utlysningsperiod i ett steg. När utlysningen stänger ska därför en fullständig ansökan ha lämnats in. Ansökningarna bedöms av tio beredningsgrupper med olika inriktningar.

Läs mer om beredningsgrupperna i den årliga utlysningen av projektbidrag »

Om du redan har ett projektbidrag från Forte

Du som redan är projektledare för ett pågående projektbidrag hos Forte kan inte söka ett nytt bidrag i den årliga utlysningen av projektbidrag. Begränsningen gäller oavsett vilken utlysning bidraget beviljades inom, med undantag för internationella samarbetsutlysningar. Begränsningen gäller enbart för bidragsformen projektbidrag.

Läs mer om begränsningar i Fortes nyhet om reformen och på sidan ”Frågor och svar om reformen av den årliga öppna utlysningen”.

Tidsplan

Öppnar: 2 december 2021
Stänger: 3 februari 2022
Beslut: oktober 2022

Utlysning av postdokbidrag

Den årliga utlysningen om tvååriga postdokbidrag riktar sig till forskare i början av sina karriärer och syftar till att stödja kompetens- och karriärutveckling samt främja forskarmobilitet. Bidraget kan sökas upp till två år efter doktorsexamen och ska motsvara en heltidslön.

Tre olika bidragsformer

Tre bidragsformer erbjuds inom utlysningen: nationell postdok, utresande postdok samt inresande postdok. Nationell postdok är riktad till forskare i Sverige som vill förlägga sin postdokperiod i Sverige, utresande postdok är riktad till forskare i Sverige som vill förlägga sin postdokperiod utomlands och inresande postdok är riktad till forskare utomlands som vill förlägga sin postdokperiod i Sverige.

Ansökan och beredning

Ansökan sker i ett steg. Ansökningarna bedöms av tre beredningsgrupper fördelade på Fortes huvudområden, hälsa, arbetsliv och välfärd.

Tidsplan

Öppnar: 9 december 2021
Stänger: 24 februari 2022
Beslut: Maj 2022

Mer information om reformen av den årliga öppna utlysningen

Nyhet: Den årliga öppna utlysningen reformeras »

Inspelning från informationsmöte om reformen »

Frågor och svar om reformen av den årliga öppna utlysningen »