Från utlysningsperioden 2022 genomför Forte förändringar av den årliga öppna utlysningen. Här har vi sammanställt frågor och svar om reformen.

Begränsningar av parallella bidrag

Jag är projektledare för ett pågående projektbidrag från Forte, får jag söka nytt projektbidrag som projektledare i Fortes årliga öppna utlysning?

Svar: Nej.

Jag är projektledare för ett pågående projektbidrag från Forte, får jag söka nytt projektbidrag som medsökande i Fortes årliga öppna utlysning?

Svar: Ja.

Jag är projektledare för ett pågående programbidrag/juniorforskarbidrag/nätverksbidrag/konferensbidrag från Forte, får jag söka nytt projektbidrag i Fortes årliga öppna utlysning?

Svar: Ja, begränsningen gäller enbart om du har ett pågående projektbidrag.

Hur vet jag vilken bidragsform mitt pågående bidrag är?

Svar: Det framgår av kontraktet (godkännande av villkor) under rubriken ”Bidragsform”.

Jag är medsökande/medverkande på ett pågående projektbidrag från Forte, får jag söka nytt projektbidrag i Fortes årliga öppna utlysning?

Svar: Ja, begränsningen gäller endast projektledaren.

Jag är projektledare för ett pågående bidrag från en annan forskningsfinansiär, får jag söka nytt projektbidrag i Fortes årliga öppna utlysning?

Svar: Ja, begränsningen gäller endast om du har ett pågående projektbidrag från Forte.

Hur definieras ett pågående projektbidrag?

Svar: Ett projektbidrag räknas som pågående under bidragets projekttid (bidragsperiod). Det är alltså tillåtet att söka nytt projektbidrag inom Fortes årliga öppna utlysning under det tidigare bidragets dispositionstid.

Kontroll av pågående projektbidrag görs vid den årliga öppna utlysningens stängning, det är alltså det datumet som avgör om ett tidigare beviljat projektbidrag räknas som pågående.

Hur vet jag vilken projekttid/bidragsperiod mitt pågående bidrag har?

Svar: Det framgår av kontraktet (godkännande av villkor) under rubriken ”Bidragsperiod”.

Vad händer om jag söker nytt projektbidrag i Fortes årliga öppna utlysning trots att jag har ett pågående projektbidrag från Forte?

Svar: Den nya ansökan kommer att avslås/avvisas.

Kan jag ansöka i både den öppna utlysningen av projektbidrag och i den öppna utlysningen av postdokbidrag?

Svar: Ja.

Om Forte har andra utlysningar öppna samtidigt som den årliga projektutlysningen, kan jag söka i flera?

Svar: Ja, förutsatt att du inte har ett pågående projektbidrag kan du söka (och beviljas medel) i parallella utlysningar. Om du beviljas medel för samma projekt i olika utlysningar behöver du dock välja vilket bidrag du vill behålla.

Utlysning av postdokbidrag

Vad är skillnaden mellan de tre bidragsformerna inom den nya postdokutlysningen?

Svar: Nationell postdok är riktad till forskare i Sverige som vill förlägga sin postdokperiod i Sverige, utresande postdok är riktad till forskare i Sverige som vill förlägga sin postdokperiod utomlands och inresande postdok är riktad till forskare utomlands som vill förlägga sin postdokperiod i Sverige.

Kan jag ansöka om både nationell och utresande postdok?

Svar: Nej, du får bara ansöka om en bidragsform inom den årliga postdokutlysningen.

Kan jag ansöka i både den öppna utlysningen av projektbidrag och i den öppna utlysningen av postdokbidrag?

Svar: Ja.