Åtta projekt som ska ge bra arbetsförhållanden; det är resultatet när Forte delar ut 39 miljoner kronor i utlysningen Arbetslivets utmaningar 2024. Men vad handlar projekten om? Den närmaste veckan får du höra tre av forskarna berätta mer. Först ut är Chiara Vitrano vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI.

Chiara ska titta på hur vi kan ge busschaufförer bättre arbetsvillkor och mer egenmakt i jobbet. Något som skulle kunna hjälpa till att lösa den akuta arbetskraftsbrist som kollektivtrafiken står inför. Se den inspelade intervjun med Chiara Vitrano här ovanför där hon svarar på frågor som ”Vad är planerat i projektet?” och ”Vad hoppas du på?”.

De två andra forskarna du kommer få möta är Maria Hägglund och Robin Jonsson. Maria Hägglund är forskare vid Uppsala universitet och ska titta på hur digitaliseringen av vården påverkar arbetsmiljön för dem som jobbar med psykisk ohälsa. Robin Jonsson i sin tur vill undersöka hur det är att jobba åt seniorbemanningsföretag efter pensionen. Filmerna med dem kommer inom kort, så håll utkik!

Målet med utlysningen Arbetslivets utmaningar 2024 är ny kunskap och lösningar som främjar goda arbetsförhållanden och villkor för alla som arbetar. Finansieringen görs inom ramen för Fortes tioåriga nationella program för arbetslivsforskning. Här är Anna-Karin Florén programansvarig.

Anna-Karin Florén, programansvarig på Forte

– Vi är glada över att kunna finansiera forskningsprojekt där en bredd av yrkesgrupper med olika förutsättningar finns representerade. Forskning om digitalisering, ledarskap och nya arbetsformer, som var utlysningens inriktningar, bidrar till att hitta lösningar på aktuella utmaningar på arbetslivsområdet.

Alla finansierade forskningsprojekt

Under ”Bidragsbeslut” på forte.se kan du se en lista på alla åtta beviljade ansökningar.