Forskarna bakom tre av de åtta projekt som får medel i utlysningen Arbetslivets utmaningar 2024 har blivit intervjuade om sina satsningar. Nu är det dags för Maria Hägglund vid Uppsala universitet. Hon vill veta hur digitaliseringen av vården – med videopatientmöten, chattar och kommunikation via patientportaler – påverkar arbetsmiljön för dem som jobbar med psykisk ohälsa. Målet är att ge vårdens medarbetare en så bra digital arbetsmiljö som möjligt, där IT-stöden är stödjande och inte störande.

Se den inspelade intervjun med Maria Hägglund här ovanför där hon svarar på frågor som ”Vad är planerat i projektet?” och ”Vad hoppas du på?”.

De andra två forskarna som intervjuats är Chiara Vitrano och Robin Jonsson. Chiara forskar vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI. Hon ska titta på hur vi kan ge busschaufförer bättre arbetsvillkor och mer egenmakt i jobbet. Något som skulle kunna hjälpa till att lösa den akuta arbetskraftsbrist som kollektivtrafiken står inför. Här kan du höra henne berätta mer.

Robin Jonsson i sin tur vill undersöka hur det är att jobba åt seniorbemanningsföretag efter pensionen. Är det ett bra aktivt åldrande eller vad behöver förbättras?  Se filmen med Robin.

Målet med utlysningen Arbetslivets utmaningar 2024 är ny kunskap och lösningar som främjar goda arbetsförhållanden och villkor för alla som arbetar. Finansieringen på 39 miljoner görs inom ramen för Fortes tioåriga nationella program för arbetslivsforskning. Här är Anna-Karin Florén programansvarig.

Anna-Karin Florén, programansvarig på Forte

– Vi är glada över att kunna finansiera forskningsprojekt där en bredd av yrkesgrupper med olika förutsättningar finns representerade. Forskning om digitalisering, ledarskap och nya arbetsformer, som var utlysningens inriktningar, bidrar till att hitta lösningar på aktuella utmaningar på arbetslivsområdet.

Alla finansierade forskningsprojekt

Under ”Bidragsbeslut” på forte.se kan du se en lista på alla åtta beviljade ansökningar.