Forskarna bakom tre av de åtta projekt som får medel i utlysningen Arbetslivets utmaningar 2024 har blivit intervjuade om sina satsningar. Sist ut är Robin Jonsson vid Göteborgs universitet. Han tittar på hur det är att jobba åt seniorbemanningsföretag efter pensionen. Är det ett bra aktivt åldrande eller vad behöver förbättras?

I filmen kan du höra honom berätta om varför hans forskning är viktig och vad han hoppas åstadkomma.

De andra två forskarna som intervjuats är Chiara Vitrano och Maria Hägglund.
Chiara forskar vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI. Hon ska titta på hur vi kan ge busschaufförer bättre arbetsvillkor och mer egenmakt i jobbet. Något som skulle kunna hjälpa till att lösa den akuta arbetskraftsbrist som kollektivtrafiken står inför. Här kan du höra Chiara berätta mer »

Maria Hägglund i sin tur vill veta hur digitaliseringen av vården – med videopatientmöten, chattar och kommunikation via patientportaler – påverkar arbetsmiljön för dem som jobbar med psykisk ohälsa. Målet är att ge vårdens medarbetare en så bra digital arbetsmiljö som möjligt, där IT-stöden är stödjande och inte störande. Se filmen med Maria »

Målet med utlysningen Arbetslivets utmaningar 2024 är ny kunskap och lösningar som främjar goda arbetsförhållanden och villkor för alla som arbetar. Finansieringen på 39 miljoner görs inom ramen för Fortes tioåriga nationella program för arbetslivsforskning. Här är Anna-Karin Florén programansvarig.

Anna-Karin Florén, programansvarig på Forte

– Vi är glada över att kunna finansiera forskningsprojekt där en bredd av yrkesgrupper med olika förutsättningar finns representerade. Forskning om digitalisering, ledarskap och nya arbetsformer, som var utlysningens inriktningar, bidrar till att hitta lösningar på aktuella utmaningar på arbetslivsområdet.

Alla finansierade forskningsprojekt

Under ”Bidragsbeslut” på forte.se kan du se en lista på alla åtta beviljade ansökningar.