När man utvecklar insatser som riktar sig till äldre personer som har demenssjukdom eller andra tillstånd som medför nedsatt kognitiv förmåga, finns särskilda förutsättningar att ta hänsyn till. Men vad ska man tänka på, hur involverar man målgruppen och vilka är utmaningarna? Den 18 maj kl. 13.00 – 14.30 arrangerar Forte, SBU och Socialstyrelsen ett webbinarium där tre forskare berättar om sina insikter och erfarenheter inom detta fält. Välkommen!

Under webbinariet presenterar forskarna sina erfarenheter av hur de har planerat och lagt upp forskning om interventioner där målgruppen är svår att inkludera med ordinarie metoder. Hur har de anpassat metoderna för att behålla hög kvalitet? Hur skiljer sig forskarnas metoder åt?

Webbinariet vänder sig till alla inom socialtjänstens verksamhetsområden som är nyfikna på hur man kan utveckla bättre insatser för denna brukargrupp. Det vänder sig även till dig som vill hålla dig uppdaterad om pågående forskning inom området.

Presenterar och deltar i diskussionen gör:

  • Charlotta Thunborg, fysioterapeut och forskare vid Karolinska Institutet. Charlotta arbetar både kliniskt och praktiskt, samt som forskare med patienter med misstänkt demens på minneskliniken vid Karolinska universitetssjukhuset.
  • Angela Bångsbo, universitetslektor vid institutionen för arbetsliv och välfärd på Högskolan i Borås. Angela undervisar och handleder uppsatser i vård- och omsorgsadministration, hållbar organisering och ledarskap, samt är forskare inom ”Människan i vården”.
  • Lena Rosenberg, docent i arbetsterapi och universitetslektor vid sektionen för arbetsterapi på Karolinska Institutet. Lena leder forskargruppen Everyday Matters och forskningsprogrammet Future Care.

Webbinariet modereras av Knut Sundell, sakkunnig i socialt arbete på Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU).