I den här utlysningen kan du söka bidrag till forskningsöversikter om organisation, struktur och samverkan inom välfärdssektorn i relation till psykisk hälsa. Totalt avsätts minst 5 miljoner kronor för åren 2023–2024.

Utlysningens inriktning

Utlysningen fokuserar på forskningsöversikter som systematiskt söker, sammanställer och värderar forskning om hur organisation, struktur och samverkan inom välfärdssektorn är kopplade till den psykiska hälsan bland klienter och medborgare. Översikterna kan omfatta såväl offentliga sektorn som privata och idéburna organisationer, och behandla verksamheter inom alla sektorer som kan vara av betydelse för psykisk hälsa.

Om bidraget

Inom denna utlysning finns det en bidragsform att söka: bidrag för forskningsöversikter. Syftet är att summera kunskapsläget samt behov av forskning inom väl avgränsade frågeställningar med relevans för utlysningens inriktning.

Bidraget uppgår till maximalt 1 miljon kronor under högst 12 månader.

Läs mer om inriktning och bidragsformen i dokumentet ’Information om utlysningen’ som går att hitta nedan.

Medelsförvaltaren måste ha ett organisationskonto

För att kunna söka Fortes bidrag krävs att ett svenskt universitet, högskola eller någon annan forskningsorganisation förvaltar medlen. För detta behövs ett organisationskonto i Prisma. De organisationer som ska vara medelsförvaltare bör ansöka om ett organisationskonto i god tid via Prisma.

Läs kriterier för medelsförvaltare »

Tidsplan

Utlysningen öppnar: 12 april, 2023, kl. 10.00
Utlysningen stänger: 25 maj, 2023, kl. 14.00
Fortes styrelse fattar beslut om finansiering: 25 oktober, 2023
Beslut publiceras: 26 oktober, 2023
Projektstart: 1 december, 2023