Utlysningen Transforming Health and Care Systems, Joint Transnational Call 2023 (THCS JTC2023) för framtidens vårdsystem är den första transnationella utlysningen inom det europeiska partnerskapet Transforming Health and Care Systems (THCS). Om du har gått igenom de tidigare stegen är det nu dags att registrera din ansökan i Prisma.

THCS är ett partnerskap inom EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa. Syftet är att samordna och optimera forsknings- och innovationsinsatser i Europa. THCS mål är förbättrade vård- och omsorgssystem i Europa och därmed bättre vård och omsorg för alla medborgare.

Den första utlysningen inom partnerskapet fokuserar på framtidens vårdsystem. Utlysningen är ett samarbete mellan 21 länder och Europeiska kommissionen. Varje land finansierar sina egna aktörer i de internationella konsortierna. Varje konsortium ska bestå av parter från minst tre olika länder som deltar i utlysningen och det får vara max tre aktörer från varje land. Svenskt deltagande möjliggörs genom ett samarbete mellan Forte och Vinnova.

Inriktning

Syftet med utlysningen är att fylla kunskapsluckor och stödja genomförandet av innovativa lösningar som ska bidra till att bättre organisera framtidens hälso- och omvårdssystem, med fokus på förebyggande och individanpassad vård och särskilt främja en bättre integrering och kontinuitet i vården, inklusive vård på distans när så är önskvärt/möjligt.

Bidragsform

Utlysningen består av projektbidrag, som kan löpa mellan 12 och 36 månader.

Budget

För denna utlysning har Forte en budget på cirka 15 miljoner SEK.

Tidsplan

Deadline för intresseanmälan: 23 maj 2023
Utlysningen stänger: 13 juni 2023, kl 14.00.
Utlysningen öppnar för registrering i Prisma: 15 juni 2023
Deadline för registrering av ansökan i Prisma:
27 juni 2023, kl. 14.00.
Beslut: november 2023 (preliminärt)
Projektstart: preliminärt december 2023