Nu öppnar utlysningen “Innovate to prevent: Personalised Prevention in Health and Care Services” som är den andra transnationella utlysningen inom det europeiska partnerskapet Transforming Health and Care Systems (THCS). Forte bidrar med cirka 15 miljoner kronor till de svenska beviljade projekten i utlysningen, för åren 2025-2027.

THCS är ett partnerskap inom EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa. Syftet är att samordna och optimera forsknings- och innovationsinsatser i Europa. Målet för THCS är förbättrade vård- och omsorgssystem i Europa och därmed bättre vård och omsorg för alla medborgare.

Utlysningen är ett samarbete mellan 21 länder och Europeiska kommissionen. Varje land finansierar sina egna aktörer i de internationella konsortierna. Varje konsortium ska bestå av parter från minst tre olika länder som deltar i utlysningen och det får vara max tre aktörer från varje land.

Svenskt deltagande möjliggörs genom ett samarbete mellan Forte och Vinnova.

Inriktning

Denna utlysning syftar till att stödja implementeringen av innovativa personcentrerade hälso- och vårdmodeller för förebyggande strategier, med hjälp av befintlig digital teknik och tjänster. Det yttersta målet är att förbättra hälso- och omsorgssystemens kvalitet, effektivitet, rättvisa och hållbarhet. Att förbättra kvaliteten på de förebyggande tjänsterna kommer att leda till att medborgarnas och patienternas livskvalitet förbättras, samt att belastningen och kostnaderna för hela hälso- och omsorgstjänsterna minskar.

Bidragsform

Utlysningen består av projektbidrag, som kan löpa mellan 12 och 36 månader.

Budget

För denna utlysning har Forte en budget på cirka 15 miljoner kronor.

Tidsplan

Utlysningen öppnar: 23 februari 2024
Informationsmöte: 12 mars 2024
Sista dag att skicka in intresseanmälan hos THCS: 16 april 2024, klockan 14:00
Sista dag att skicka in fullständig ansökan hos THCS: 14 maj 2024, klockan 14:00
Utlysningen öppnar för registrering i Prisma: 21 maj 2024
Sista dag att skicka in ansökan i Prisma: 30 maj 2024, klockan 14:00
Bidragsbeslut: preliminärt i oktober 2024
Projektstart: preliminärt december 2024