Denna utlysning gäller steg 1 av 2 i Fortes årliga öppna utlysning för 2020. Utlysningen ska bidra till ökad kunskap inom Fortes ansvarsområden hälsa, arbetsliv och välfärd. Totalt avsätts omkring 300 miljoner kronor för åren 2022–2025.

På grund av driftstörningar i ansökningssystemet Prisma har Forte förlängt ansökningstiden till den 9 februari 2020 klockan 14:00.

Inriktning

Den årliga öppna utlysningen är öppen för ansökningar inom Fortes övergripande ansvarsområden: hälsa, arbetsliv och välfärd. Syftet är att möjliggöra analys av och bidra till en fördjupad kunskap inom avgränsade forskningsområden eller frågeställningar. För närmare beskrivning av de forskningsområden vi stödjer, se sidan Beredningsgrupper i årliga öppna utlysningen.

Bidragsformer

Inom denna utlysning erbjuds projektbidrag, postdokbidrag och juniorforskarbidrag. Information om de olika bidragsformerna samt begränsningar för antal ansökningar finns i dokumentet ”Information om utlysningen” nedan.

Ansökan i två steg

Ansökningsprocessen för projekt- och juniorforskarbidrag är indelad i två steg. I steg 1 lämnar sökande in en projektskiss till Forte. Efter en beredningsprocess accepteras ett urval av skisserna till steg 2. Sökande välkomnas då att lämna in en fullständig ansökan.

Postdokbidrag söks i ett steg.

Tidsplan

9 februari 2021, kl. 14:00: Sista dag för ansökan

Februari – April 2021: Ansökningarna granskas av Fortes beredningsgrupper

20 april 2021: Generaldirektören fattar, utifrån beredningsgruppernas förslag, beslut om vilka ansökningar som accepteras till steg 2. Steg 2 i utlysningen öppnar för fullständiga ansökningar.

Maj 2021: Fortes styrelse fattar beslut om vilka ansökningar om postdokbidrag som beviljas finansiering

1 juni 2021 kl. 14.00: Sista dag för fullständig ansökan

September/oktober 2021: Fortes styrelse fattar beslut om vilka ansökningar om projektbidrag och juniorforskarbidrag som beviljas finansiering.