Den här studien ger en översiktlig bild av vad som hände i Europeiska socialfondens projektverksamhet och hur projektledare upplevde sin arbetssituation våren 2020, då världen drabbades av covid-19 pandemin.

Resultaten kan användas för lärande och verksamhetsutveckling genom att ta tillvara de goda förändringar som pandemin förde med sig, men även uppmärksamma negativa erfarenheter. Studien har genomförts av Socialfondens temaplattform för hållbart arbetsliv, ett samarbete mellan ESF-rådet och Forte.

Texten ska ses som ett nedslag i den verklighet som projekten plötsligt befann sig i till följd av pandemin. Den främsta målgruppen för studien är ESF-rådets medarbetare samt projektledare som arbetar i ESF-finansierade projekt, men även andra som är verksamma i projektverksamhet kan ha nytta av de erfarenheter som studien beskriver.