Forte påverkas precis som andra verksamheter av det pågående utbrottet av det nya coronaviruset. Vi följer noga utvecklingen och anpassar vårt arbete efter omständigheterna. Fortes ambition är att alla pågående och kommande utlysningar under 2020 ska genomföras som planerat.

Vi är medvetna om att många frågor uppstår på grund av rådande omständigheter. Våra medarbetare arbetar intensivt för att kunna fortsätta genomföra vår verksamhet och upprätthålla samma höga kvalitet i våra beslut.

Informationen på den här sidan uppdateras löpande utifrån eventuella förändringar som påverkar Fortes arbete.

Beredningen pågår inom våra utlysningar

Arbetet med Fortes årliga öppna utlysning och övriga utlysningar pågår. Beredningsgrupperna arbetar med att bedöma ansökningar i en digital process där vi upprätthåller samma grad av kvalitet liksom hänsyn till jäv. Vi eftersträvar att kunna lämna besked till sökande enligt befintlig tidsplan. Information om beslutsdatum för respektive utlysning finns på sidan ”Bidragsbeslut”. Om det sker förändringar i en utlysning där du har ansökt kommer du att meddelas via e-post.

Bidragsbeslut »

Etikgodkännande för beviljat bidrag

För dig som har beviljats bidrag med krav på godkännande från Etikprövningsmyndigheten och andra relevanta tillstånd så förväntas du lämna in dessa senast 30 september 2020 (eventuella krav finns på ditt kontrakt). Om du inte har hunnit få godkännandet till senast angivet datum återkom till oss med förklaring senast den 30 september. Om du redan nu inser att du inte kan skicka in ansökan om etikprövning under denna period kontakta oss och förklara situationen på forte@forte.se eller direkt till den person på Forte som står som ansvarig för aktuell utlysning.

Förlängning av dispositionstid

Du som har ett pågående bidrag från Forte förväntas genomföra ditt projekt inom angiven tidsram. Det finns dock omständigheter då förlängning av dispositionstiden är möjlig. En förfrågan görs då i Prisma enligt Fortes ordinarie rutiner. Du bör dock inte göra detta innan omfattningen av fördröjningen är känd.

Förlängning av dispositionstid »

Återrapportering

Forskare och ekonom hos medelsförvaltaren som ska rapportera beviljat bidrag förväntas skicka in begärd återrapportering inom tidigare angivet datum. Om hinder uppstår kontakta forte@forte.se eller den person på Forte som står som ansvarig för aktuell utlysning.

Återrapportering »

Kommande utlysningar

Forte strävar efter att genomföra samtliga planerade utlysningar enligt tidigare aviserad tidsplan. Vi rekommenderar dock att återkommande besöka vår webbplats för uppdaterad information.

Kommande utlysningar »

Publikationer och seminarier

Arbetet med kunskapssammanställningar och övriga publikationer, liksom andra aktiviteter fortsätter som planerat. Eventuella seminarier kommer att webbsändas så länge rådande rekommendationer kring pandemin finns kvar. Kommande aktiviteter kommer att annonseras på vår webbplats.

Kommande evenemang »