Forte påverkas precis som andra verksamheter av det pågående utbrottet av det nya coronaviruset. Vi följer noga utvecklingen och anpassar vårt arbete efter omständigheterna. Fortes ambition är att alla pågående och kommande utlysningar under 2020 ska genomföras som planerat.

Vi är medvetna om att många frågor uppstår på grund av rådande omständigheter. Våra medarbetare arbetar intensivt för att kunna fortsätta genomföra vår verksamhet och upprätthålla samma höga kvalitet i våra beslut.

Informationen på den här sidan uppdateras löpande utifrån eventuella förändringar som påverkar Fortes arbete.

Ansökningstid i årliga öppna utlysningen förlängs

Med anledning av den rådande coronakrisen har Forte beslutat förlänga ansökningstiden i steg 2 av den årliga öppna utlysningen 2020 med en ytterligare månad. Ny deadline för ansökningar är den 11 Juni 2020.

Årliga öppna utlysningen 2020 – steg 2 »

Beredningen pågår inom våra utlysningar

Arbetet inom Fortes aktuella utlysningar pågår. Beredningsgrupperna arbetar med att bedöma ansökningar i en digital process där vi upprätthåller samma grad av kvalitet liksom hänsyn till jäv. Vi eftersträvar att kunna lämna besked till sökande enligt befintlig tidsplan. Information om beslutsdatum för respektive utlysning finns på sidan ”Bidragsbeslut”. Om det sker förändringar i en utlysning där du har ansökt kommer du att meddelas via e-post.

Bidragsbeslut »

Förlängning av dispositionstid

Du som har ett pågående bidrag från Forte förväntas genomföra ditt projekt inom angiven tidsram. Det finns dock omständigheter då förlängning av dispositionstiden är möjlig. En förfrågan görs då i Prisma enligt Fortes ordinarie rutiner. Du bör dock inte göra detta innan omfattningen av fördröjningen är känd.

Förlängning av dispositionstid »

Återrapportering

Forskare och ekonom hos medelsförvaltaren som ska rapportera beviljat bidrag förväntas skicka in begärd återrapportering inom tidigare angivet datum. Om hinder uppstår kontakta forte@forte.se eller den person på Forte som står som ansvarig för aktuell utlysning.

Återrapportering »

Kommande utlysningar

Forte strävar efter att genomföra samtliga planerade utlysningar enligt tidigare aviserad tidsplan. Vi rekommenderar att återkommande besöka vår webbplats för uppdaterad information om utlysningar.

Kommande utlysningar »

Publikationer och seminarier

Arbetet med kunskapssammanställningar och övriga publikationer, liksom andra aktiviteter fortsätter som planerat. Eventuella seminarier kommer att webbsändas så länge rådande rekommendationer kring pandemin finns kvar. Kommande aktiviteter annonseras på vår webbplats.

Kommande evenemang »