Du som har ett pågående bidrag från Forte ska genomföra ditt projekt inom den tidsram som anges i det beslut eller godkännande av villkor du fått från Forte. Det finns dock omständigheter då förlängning av dispositionstiden är möjlig.

Om inget annat framgår av villkoren som gäller för ditt bidrag, kan du använda ditt bidrag upp till ett år efter att den beslutade bidragsperioden är slut.

Forte kan endast godkänna en förlängning av dispositionstiden om föräldraledighet alternativt omständigheter utom din kontroll har hindrat dig från att utföra din forskning och därmed försvårat genomförandet av projektet. I första hand gäller det föräldraledighet eller en längre tids sjukdom hos dig som projektledare. Frånvaron kan även gälla andra viktiga projektdeltagare som är avgörande för genomförandet av forskningsprojektet.

Så gör du en förfrågan

Förfrågningar om förlängning av dispositionstid görs via Prisma.

Din förfrågan om förlängning måste skickas under det sista dispositionsåret och senast två månader före sista dispositionsdatum. Du hittar datumet i dokumentet Godkännande av villkor. Medelsförvaltaren måste signera förfrågan innan den kommer till Forte för prövning.

Läs mer om hur du gör förfrågningar i Prisma