Du som har ett pågående bidrag från Forte ska genomföra ditt projekt inom den tidsram som anges i det beslut eller godkännande av villkor du fått från Forte. Det finns dock omständigheter då förlängning av dispositionstiden är möjlig.

Kriterier för förlängning av dispositionstid

  • Föräldraledighet och/eller sjukdom för huvudsökande eller för projektet central medarbetare
  • Särskilda omständigheter som ligger utanför den sökandes kontroll som påverkat möjligheten att genomföra projektet på utsatt tid

Forte godkänner inte förlängd dispositionstid av andra anledningar. Forte gör en prövning av inkomna förfrågningar enligt kriterierna.

Så gör du en förfrågan

Förfrågningar om förlängning av dispositionstid görs via Prisma.

Läs mer om hur du gör förfrågningar i Prisma