Fortes årliga utlysning av projektbidrag ska bidra till ökad kunskap inom Fortes ansvarsområden hälsa, arbetsliv och välfärd. Totalt avsätts omkring 300 miljoner kronor för åren 2023–2025.

Inriktning

Den årliga utlysningen av projektbidrag är öppen för ansökningar inom Fortes övergripande ansvarsområden: hälsa, arbetsliv och välfärd. Syftet med utlysningen är att möjliggöra analys av och bidra till en fördjupad kunskap inom avgränsade forskningsområden eller frågeställningar. Den forskning som stöds ska vara av hög vetenskaplig kvalitet och ha god potential att bidra till nytta i samhället på kort eller lång sikt. För närmare beskrivning av de forskningsområden vi stödjer, se sidan Beredningsgrupper i den årliga utlysningen av projektbidrag.

Om bidraget

Bidragsform: Projektbidrag, 2 till 3 år.

Beloppsnivå: Maximalt 5 miljoner kronor för treåriga projekt och maximalt 3 miljoner kronor för tvååriga projekt.

Behörighetskrav: Avlagd doktorsexamen senast det datum då utlysningen stänger.

Begränsningar

Högst en ansökan per projektledare är tillåtet i denna utlysning. Du kan ingå som medverkande forskare i flera ansökningar.
Du får inte vara huvudsökande för en ansökan i denna utlysning om du, vid utlysningens sista ansökningsdag, är projektledare för ett redan pågående projektbidrag från Forte. Ett projektbidrag räknas som pågående under bidragets projekttid (bidragsperiod). Det är tillåtet att ansöka i denna utlysning om du har kvarvarande dispositionstid, förutsatt att projekttiden är avslutad.

Begränsningen gäller oavsett vilken utlysning bidraget beviljades inom, med undantag för internationella samarbetsutlysningar.
Begränsningen gäller enbart för bidragsformen projektbidrag. Om du har till exempel pågående programbidrag, juniorforskarbidrag, nätverksbidrag eller andra typer av bidrag kan du söka i den här utlysningen.

Frågor och svar om begränsningar avseende parallella bidrag »

Ansökningsprocessen

Ansökningsprocessen för projektbidrag sker från och med 2022 års utlysningsperiod i ett steg. När utlysningen stänger den 3 februari ska en fullständig ansökan ha lämnats in.

Tidsplan

Utlysningen öppnar: 2 december 2021 kl. 10.00
Utlysningen stänger: 3 februari 2022 kl. 14.00
Fortes styrelse fattar beslut om finansiering: oktober 2022
Beslut publiceras: oktober 2022
Projektstart: 1 januari 2023