Utlysningen Framtidens vårdsystem är den första transnationella utlysningen inom det europeiska partnerskapet Transforming Health and Care Systems (THCS). På detta webbinarium den 26 april informerade Forte och Vinnova om hur svenska forskare kan ansöka och delta med transnationella projekt.

Utlysningen är ett samarbete mellan 21 länder och Europeiska kommissionen. Forte finansierar svenska deltagare inom utlysningen. Den 26 april kl. 13.00 anordnade Vinnova och Forte ett gemensamt informationsmöte och frågestund kring den svenska delen av ansökan.

Här finns presentationen från mötet

Frågor och svar

Vilka ansökningar ska skickas till Vinnova och vilka ska skickas till Forte?
Alla svenska partners i ansökningar till THCS utlysning måste skicka in en separat ansökan till en svensk finansiär, i det här fallet Forte eller Vinnova. Om du har en industripart med i projektet skickar du din ansökan till Vinnova och om du inte har det skickar du ansökan till Forte (Forte kan inte finansiera ekonomisk verksamhet).

Om ett annat land i vårt konsortium har med en företagspartner, måste vi då söka hos Vinnova även om vi inte har med svenska företag?
Nej, har den svenska delen av konsortiet inte med något företag så kan ni söka hos Forte.

Vilka specifika regler gäller för Forte?
Deadline för att skicka in de svenska ansökningarna till Forte är tisdagen den 27 juni kl 14.00. Grundkrav för en huvudsökande är att du är disputerad och knuten till en organisation som är en godkänd medelsförvaltare hos Forte.
Viktigt är att budgeten görs i svenska kronor i ansökan till Forte eller Vinnova.

Vad har Forte för budget för denna utlysning?
Forte har en budget på 15 miljoner svenska kronor för utlysningen. Man kan få max 3 miljoner om man är en partner och max 4,5 miljoner om man är koordinator för ett konsortium. Maxbelopp för svenska partners i ett och samma projekt är 4,5 miljoner.

Minst tre länder ska vara med i ansökan. Vad händer om en av de internationella samarbetspartnerna inte uppfyller kraven?
Då riskerar ansökan att falla. Respektive land finansierar sina egna aktörer, så man behöver ha koll på respektive finansiärs egna regler.

Hur ser budgeten ut för andra länder?
Det finns information om detta i utlysningstexten på denna sida, i ett av annexen på hemsidan där alla länder har angett regler och budget.

Hur kan jag hitta aktörer att samarbeta med i ett konsortium?
Det finns en hemsida för detta, partfinder.

Finns det någon specifik valutakurs man ska använda sig av?
Det finns ingen specifik eurokurs att använda sig av, men tänk i svenska kronor när ni sätter upp en budget för det ni ska göra.

Finns det risk för att budgeten kan ta slut i ett land och att en ansökan därmed kan falla trots att det finns finansiering kvar i andra länder?
Ja, det finns en risk för detta. THCS kommer dock att anstränga sig för att finansiera så många högkvalitativa ansökningar som det bara går. Det finns vissa medel från EU-kommissionen som kan gå in och stötta upp i dylika fall.

Är det till Forte man ska söka om man tar med en sjukvårdsregion i ansökan?
Ja, det går bra att ha en sjukvårdsregion med i en ansökan till oss. Huvudsökande ska dock vara en disputerad person som är kopplad till en godkänd medelsförvaltare. Sedan kan flera olika aktörer och individer vara kopplade till projektet.

Kommer det att komma fler utlysningar inom THCS?
Ja, tanken är att det ska vara en utlysning om året inom THCS.

Vad händer hos Forte om huvudsökande slutar?
Då kan man ansöka om att få byta huvudsökande.