Ansökningar om postdokbidrag som inkommer genom den årliga utlysningen bedöms av tre separata beredningsgrupper. Forskningen ska rymmas inom Fortes övergripande ansvarsområden hälsa, arbetsliv och välfärd.

Den årliga utlysningen om tvååriga postdokbidrag riktar sig till forskare i början av sina karriärer och syftar till att stödja kompetens- och karriärutveckling samt främja forskarmobilitet. Bidraget kan sökas upp till två år efter doktorsexamen och ska motsvara en heltidslön.

På sidan Forskningsområden kan du läsa mer om vilken forskning som ryms inom Fortes ansvarsområden hälsa, arbetsliv och välfärd.

Beredningsgruppernas medlemmar

 • Hälsa

 • Ordförande

 • Johan Fritzell

  Karolinska Institutet, Sverige

 • Ledamöter

 • Johanna Ulfvarsson

  Svensk sjuksköterskeförening, Sverige

 • Ylva Brännström Almquist

  Stockholms universitet, Sverige

 • Tea Lallukka

  Helsingfors universitet, Finland

 • Janne Schurmann Tolstrup

  University of Southern Denmark, Danmark

 • Marja Aartsen

  Oslo Metropolitan university, Norge

 • Kristian Bolin

  Göteborgs universitet, Sverige

 • Lars Sandman

  Linköpings universitet, Sverige

 • Petra Löfstedt

  Folkhälsomyndigheten, Sverige

 • Per Carlbring

  Stockholms universitet, Sverige

 • Arbetsliv

 • Ordförande

 • Calle Rosengren

  Lunds universitet, Sverige

 • Ledamöter

 • Mimmi Diamant

  Pensionsmyndigheten, Sverige

 • Thomas Bredgaard

  Aalborg universitet, Danmark

 • Petra Lindfors

  Stockholms universitet, Sverige

 • Ulrika Hektor

  Vision, Sverige

 • Martin Berg

  Malmö universitet, Sverige

 • Daniela Andrén

  Örebro universitet, Sverige

 • Mehdi Ghazinour

  Umeå Universitet, Sverige

 • Välfärd

 • Ordförande

 • Maria Wolmesjö

  Högskolan i Borås, Sverige

 • Ledamöter

 • Alexandru Panican

  Socialhögskolan, Lunds universitet, Sverige

 • Erica Righard

  Malmö universitet, Sverige

 • Eva Marie Rigné

  Sveriges kommuner och regioner, Sverige

 • Maria Montefusco

  Myndigheten för delaktighet, Sverige

 • Olavi Kangas

  University of Turku, Finland

 • Peter Skogman Thoursie

  Stockholms universitet, Sverige

 • Magnus Karlsson

  Centrum för civilsamhällesforskning, Marie Cederschiöld högskola, Sverige