Ungas etablering på arbetsmarknaden är en betydelsefull process. Att som ung sakna arbete under längre period kan innebära negativa konsekvenser på både lång och kort sikt. Denna rapport beskriver gruppen unga som varken arbetar eller studerar (Uvas) och undersöker effekter av olika insatser inom skola och arbetsmarknad.

Att lämna skolan och etablera sig på arbetsmarknaden är en betydelsefull process som de flesta unga genomgår. De ungas livssituation påverkas på kort sikt av möjligheten till att få ett första arbete, men eventuella problem kan även lämna bestående spår. År 2018 befann sig cirka 10 procent av Sveriges 20- till 24-åringar i mellanrummet mellan skola och arbetsliv. Under lågkonjunkturer ökar ungdomsarbetslösheten och den pågående coronakrisen förväntas försvåra många ungas etablering på arbetsmarknaden.

Med hjälp av svenska registerdata och tidigare forskning beskriver denna rapport beskriver gruppen unga som varken arbetar eller studerar (Uvas) samt undersöker vilka typer av insatser som har använts för att förbättra arbetsmarknadsutfallen för personer som är eller riskerar att hamna i denna grupp. Det senare är kunskap som kan öka möjligheterna att identifiera riskgrupper och på så sätt förbättra träffsäkerheten i riktade insatser mot unga så att de gör som mest nytta. Rapporten presenterar också evidens för effekterna av olika typer av insatser enligt svensk och internationell forskning.

Film från lanseringen

Rapporten lanserades genom ett webbinarium i samarbete med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) den 19 oktober 2020. Under webbinariet medverkade bland andra författarna Anders Forslund och Linus Liljeberg från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU).

Se det inspelade webbinariet 

Se fler filmer på Fortes YouTube-kanal