Detta är en kortversion av rapporten Strategisk kompetensförsörjning för hållbart arbetsliv: En kunskapsöversikt och analys av utvalda ESF-projekt. Rapporten är framtagen av Socialfondens temaplattform för hållbart arbetsliv, en samverkan mellan Svenska ESF-rådet och Forte.

Innehållet är en sammanfattning av utvalda delar av rapporten som ursprungligen togs fram i samverkan mellan Swerea IVF och Helix Competence Centre vid Linköpings universitet. Kortversionen ska vara ett stöd till projektägare vid
utlysningar av socialfondsmedel på temat kompetensförsörjning och insatser för kompetensutveckling.