Det nationella forskningsprogrammet om psykisk hälsa är ett tioårigt forskningsprogram som drivs av Forte. Programmet utgör en del av regeringens satsning för att främja psykiskt välbefinnande samt förebygga och behandla psykisk ohälsa genom forskning och kunskapsutveckling. Den strategiska forskningsagendan klargör programmets vision, mål och strategier, inklusive de prioriterade forskningsområden där programmet kommer att stödja forskning.

Lättläst kortversion

Det finns även en kortversion av den strategiska agendan för det för det nationella programmet om psykisk hälsa. Läs kortversionen av forskningsagendan