Denna sammanställning om social innovation i Europeiska socialfonden har skrivits på uppdrag av Socialfondens Temaplattform Hållbart arbetsliv – en myndighetssamverkan mellan Svenska ESF-rådet som förvaltar Europeiska socialfonden och Forte.

Rapporten är en sammanställning och översikt över forskning och projekt, och visar i vilken utsträckning och på vilket sätt social innovation förekommer och verkar i Europeiska socialfonden. Författare är Malin Lindberg, professor vid Luleå tekniska universitet, Anna Tengqvist seniorkonsult Kontigo och Vanessa Sevedag, konsult Kontigo.