Att bli vuxen bär med sig förändringar inom många områden. Forskning visar att unga med funktionsnedsättning ges sämre villkor att klara de utmaningarna. I rapporten Övergången från ung till vuxen för personer med funktionsnedsättning redogör Magnus Tideman, Veronica Lövgren och Johan Malmqvist för den senaste forskningen på området.

Att gå från att vara ungdom till att bli vuxen kan innebära att flytta hemifrån, börja studera eller arbeta, skapa nya relationer och möta högre krav på att fatta egna beslut. Alla människor ska ha likvärdiga förutsättningar att klara de förändringarna, oavsett om du har en funktionsnedsättning eller inte.

Trots det visar en genomgång av aktuell forskning att unga med funktionsnedsättning har sämre villkor än jämnåriga utan funktionsnedsättning. Det finns ett stort behov av ett fungerande samhällsstöd som förbättrar övergången från ungdom till vuxenliv. I den här rapporten sammanfattas resultaten av forskningen kring övergången från ung till vuxen för personer med funktionsnedsättning, med fokus på att identifiera forskningsbehov.

Rapporten lanserades 28 maj 2020 på ett webbinarium som går att se här: