Majoriteten av unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning står utanför arbetsmarknaden. Men många fler vill och kan arbeta. Om andelen i arbete ska öka krävs nya forskningsbaserade kunskaper och insatser framöver.

En av de grupper som står allra längst ifrån arbetsmarknaden är personer med intellektuell funktionsnedsättning. Bland unga vuxna i Sverige har endast 22 procent förvärvsarbete i någon utsträckning. Trots arbetets centrala betydelse för både samhälle och individer är forskning om arbete för personer med intellektuell funktionsnedsättning mycket begränsad.

Denna Forskning i korthet ger en kort överblick av kunskapsläget inom området intellektuell funktionsnedsättning och arbete, samt lyfter fram viktiga kunskapsluckor för framtida forskning.

Översikten om intellektuell funktionsnedsättning och arbete finns även i lättläst version. Läs eller ladda ner den här.