Det här är en lättläst version av skriften
Intellektuell funktionsnedsättning och arbete”.
Den ingår i skrift-serien ”Forskning i korthet”
som ges ut av Forte.

I den här trycksaken skriver vi om forskning
som handlar om arbete för personer med
intellektuell funktionsnedsättning.

Det är en sammanfattning av vad olika
forskare har skrivit.