Förutsättningarna för att bedriva socialt arbete är i ständig förändring. Användandet av digitala verktyg i det sociala arbetet, så kallat e-socialt arbete, kan vara en viktig del i att hantera de utmaningar som verksamheterna står inför. Under 2021 har två forskare vid Socialhögskolan, Lunds universitet, genomfört en systematisk litteraturöversikt om e-socialt arbete, på uppdrag av Forte.

I samband med covid-19-pandemin fick digitala välfärdstjänster och distansarbete en helt ny betydelse. Kraven på social distansering gjorde att digital kommunikation och interaktion över en natt blev den nya normen, vilket för många var ett otänkbart scenario innan pandemin. Dessa erfarenheter har gjort att det har uppstått behov av ny kunskap, nya frågeställningar, och lärdomar som den existerande forskningen inte har tagit sig an.

Syftet med denna rapport är att beskriva vad e-socialt arbete är, ge en bild av det nuvarande kunskapsläget samt identifiera kunskapsluckor och områden där mer forskning behövs.