Vårt mål är att innehållet på forte.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare. Webbplatsen ska vara tillgänglig för dig som har en funktionsnedsättning och fungera oberoende av vilka hjälpmedel du använder för att kunna ta del av innehållet.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Forte är medvetna om att delar av webbplatsen i dag inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från forte.se i ett annat format kan du meddela oss.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Vi svarar dig så snart som möjligt.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, skicka ett e-post till jenny.nordlof@forte.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Brister i tillgängligheten

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Beskrivning WCAG Nivå
Användare som navigerar med till exempel ett tangentbord kan inte alltid urskilja vad som är i fokus. 2.4.7 AA
Det saknas genvägar för att underlätta navigering med tangentbord. 2.4.1 A
Vissa klickbara objekt, i till exempel formulär, har för låg färgkontrast mot sin bakgrund. 1.4.1 AA
Vissa länkar är otydligt beskrivna i text. 2.4.4 A
Webbplatsen har en delvis ologisk rubrikstruktur som kan orsaka problem med uppläsande hjälpmedel. 1.3.1 A
Vissa innehållsbärande bilder kan sakna textalternativ. 1.1.1 A
Ledtexter och instruktioner för formulär behöver förbättras. 3.3.2 A
Funktionen autocomplete bör läggas till i formulärfält där användaren fyller i uppgifter om sig själv. 1.3.5 AA
Vissa länkar skiljs ut från annat innehåll endast med hjälp av färg. 1.4.1 A
Inbäddade filmer saknar syntolkning 1.2.5 AA
Vissa inbäddade filmer saknar undertexter. 1.2.2 A
Det finns pdf:er på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade. 1.3.1, 3.1.1 A

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem under 2023.

Hur vi testat webbplatsen

Funka har gjort en oberoende nulägesanalys av Forte.se.

Senaste bedömningen gjordes den 20 februari 2021.