Fortes verksamhet utgår från vår vision om ett mer hållbart samhälle. För att uppnå visionen arbetar vi i alla led strategiskt. Här kan du ta del av Fortes vision och strategier för 2019-2022.

Vår vision

Att genom forskning bidra till ett samhälle med god hälsa, hållbart arbetsliv och hög välfärd.

Mål för perioden 2019-2022

  1. Forte finansierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet
  2. Forte finansierar forskning för största nytta
  3. Fortes utvärderingar utvecklar svensk forskning och forskningspolitik
  4. Forte bidrar till den globala kunskapsuppbyggnaden och samhällsutvecklingen
  5. Fortes målgrupper har kännedom om och förtroende för Forte-finansierad forskning och dess resultat

Läs mer om Fortes vision, mål och strategier i vår strategiska agenda »