Fortes vision och mål anger den strategiska riktningen för Fortes verksamhet. Målen knyter an till Fortes övergripande uppdrag och styrande dokument. Tillsammans är de utgångspunkten för att uppnå Fortes vision.

Vår vision

Den forskning som Forte stödjer i dag lägger den vetenskapliga grunden till morgondagens mer jämlika och socialt hållbara samhälle.

Våra målsättningar

  • Forte initierar och finansierar forskning som gör skillnad för samhället och människors liv
  • Forte initierar och finansierar forskning av hög vetenskaplig kvalitet
  • Forte är en aktiv aktör för kunskapsbyggandet i Sverige och världen