Det nationella forskningsprogrammets syfte är att stärka klient- och praktiknära forskning inom socialtjänstens verksamhetsområden, och att finansiera en forskarskola för yrkesverksamma personer i socialtjänsten.

Bakgrund

2017 beslöt regeringen att satsa på ett antal tioåriga nationella forskningsprogram för att skapa förutsättningar för forskning att möta olika samhällsutmaningar. Ett av dessa program som Forte ansvarar för är det som rör tillämpad välfärdsforskning.

Programmet ska finansiera klient- och praktiknära forskning inom socialtjänstens verksamhetsområden.

Varför behövs ett program för tillämpad välfärdsforskning?

Inom flera av socialtjänstens verksamhetsområden saknas vetenskaplig kunskap. I många fall saknas till exempel kunskap om vilka bedömningsmetoder och insatser som är bäst lämpade och vilka metoder som ska undvikas.

Sådan kunskap är viktig för att samhället ska kunna lägga sina begränsade resurser på de insatser som är säkrast och gör skillnad för brukarna. Ibland finns den vetenskapliga kunskapen, men tillämpas inte för att den inte har nått ut till den praktiska verksamheten.

För att möta kunskapsbehoven genomförs en satsning på forskning för att stärka kunskapsbasen och bidra till att utveckla en mer forskningsbaserad socialtjänst, det vill säga en socialtjänst som baseras på vetenskaplig kunskap.

Programkommitté och rådgivande grupp

Forte har tillsatt en programkommitté och en rådgivande grupp till programmet för tillämpad välfärdsforskning, som på olika sätt stödjer Forte i arbetet.

Läs om vilka organisationer och personer som ingår i grupperna »

Seminarieserie om effektutvärderingar inom socialtjänstens verksamhetsområden

Tillsammans med Socialstyrelsen och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) arrangerar Forte och programmet för tillämpad välfärdsforskning seminarier med fokus på effektutvärderingar inom socialtjänstens verksamhetsområden.

Läs mer om seminarieserien »

Relaterat innehåll