Forte ingår i den svenska organisationen för EU:s ramprogram för forskning och innovation: Horisont Europa. Nu har vi sammanställt kommande utlysningar från Horisont Europa av relevans för forskare som är aktiva inom Fortes ansvarsområden hälsa, arbetsliv och välfärd.

Horisont Europa är världens största satsning på forskning och innovation och har en total budget på runt 95 miljarder euro. Fortes roll i den svenska organisationen för Horisont Europa går bland annat ut på att stimulera svensk forskning på den europeiska arenan och främja internationellt forskningsutbyte. Forte arbetar aktivt i två kluster inom den del av ramprogrammet som är inriktad mot samhällsutmaningar och kallas pelare II.

Aiga Giangiacomo, Fortes kontaktperson kluster 1

– Inom ramprogrammet öppnar väldigt många utlysningar som är sökbara för Fortes forskare men det kan vara svårt att sålla bland dem. Nu har vi sammanställt en lista över de utlysningar i kluster 1 och 2 som vi bedömer har särskild Forterelevans, alltså som rör ämnena: hälsa, arbetsliv och välfärd, säger Aiga Giangiacomo, forskningshandläggare och Fortes kontaktperson för kluster 1.

Forskningen inom kluster 1, eller hälsoklustret, syftar exempelvis till att bättre förstå och hantera hälsorelaterade frågor och sjukdomar för att leverera en integrerad, personcentrerad och jämlik hälsa och vård i hela Europa.

Martina Johansson är forskningssekreterare på Forte och samordnande programkommittéexpert för kluster 2, vars satsningar bland annat fokuserar på att hitta lösningar på samtida utmaningar kopplade till sociala, ekonomiska, tekniska och kulturella förändringar.

Martina Johansson, Fortes expert kluster 2

– Eftersom det i den nationella strategin för svenskt deltagande i Horisont Europa finns ett mål att Sverige ska ha ett högt deltagande, tycker vi att det är självklart att tipsa våra forskare om de mest relevanta utlysningarna utifrån Fortes tre ansvarsområden. På sikt kan det förhoppningsvis bidra till att fler svenska aktörer uppmärksammar, söker och blir beviljade forskningsmedel. Med lång framförhållning ökar dessutom möjligheten att skriva bra ansökningar och hinna bygga konsortium, säger Martina Johansson.

Nedan listas även utlysningar som stänger redan i mars-april. Har man inte redan etablerade forskarnätverk internationellt kan forskare få stöd i EU-kommissionens partnersöksportal. Det ordnas också många evenemang kopplade till pelare 2, se dem på hemsidan Horizon Europe.

Öppna utlysningar i kluster 1, Hälsa

14 december 2022 – 14 mars 2023

 • Digital health technologies for the prevention and personalised management of mental disorders and their long-term health consequences
 • Combining hospital interventional approaches to improve patient outcomes and increase hospital efficiency
 • Patient-generated evidence to improve outcomes, support decision making, and accelerate innovation
 • Maintaining access to regular health and care services in case of cross-border emergencies
 • Novel approaches for palliative and end-of-life care for non-cancer patients
 • Resilience and mental wellbeing of the health and care workforce
 • Towards structuring brain health research in Europe
 • Evidence-based interventions for promotion of mental and physical health in changing working environments (post-pandemic workplaces)
 • The Silver Deal – Person-centred health and care in European regions
 • Enhance primary cancer prevention through sustainable behavioural change
 • Establish best practices and tools to improve the quality of life for childhood cancer patients, survivors and their families in European regions

Kommande utlysningar i kluster 1, Hälsa

4 oktober – 7 februari 2024

 • Access to health and care services for people in vulnerable situations
 • Comparative effectiveness research for healthcare interventions in areas of high public health need
 • Personalised prevention of non-communicable diseases – addressing areas of unmet needs using multiple data sources
 • Towards a holistic support to children and adolescents’ health and care provisions in an increasingly digital society

Öppna utlysningar i kluster 2, Kultur, kreativitet och inkluderande samhällen

14 december 2022 – 14 mars 2023

 • Remote working arrangements and their economic, social and spatial effects
 • Towards sustainable economic policy paradigms
 • Global Shortages and Skill Partnerships
 • Bridging the migration research to policy gap
 • Efficiency and effectiveness of investment in high-quality education and training
 • Mapping of longitudinal data and assessment of inequalities in education, training and learning achievements
 • Tackling European skills and labour shortages
 • Integrated care solutions for better quality, person-centered long-term care and territorial inequalities in their provision
 • Addressing housing inequalities in a sustainable, inclusive and affordable way
 • Tackling inequalities in the green and digital transitions

Kommande utlysningar i kluster 2, Kultur, kreativitet och inkluderande samhällen

4 oktober – 7 februari 2024

 • Policy recommendations from socio-economic impacts of loneliness in Europe
 • Strengthen economic fairness and resilience of active labour market policies and address high unemployment
 • Minimise costs and maximise benefits of job creation and job destruction
 • Social services: economic and social returns and value added
 • Social dialogue in the new world of work
 • Beyond the horizon: A human-friendly deployment of artificial intelligence and related technologies
 • Methodologies for teamworking of researchers – reinforcing transversal skills, behavioural and implementation sciences
 • Arts and cultural awareness and expression in education and training
 • The role of social economy in addressing social exclusion, providing quality jobs and greater sustainability
 • Effective education and labour market transitions of young people
 • Assessing and strengthening the complementarity between new technologies and human skills

Ovan listade utlysningar hör till en så kallad destination inom kluster 2. Det finns utlysningar som rör Fortes områden även inom de övriga två destinationerna.