Forte ingår i den svenska organisationen för EU:s ramprogram för forskning och innovation: Horisont Europa. Nu har vi sammanställt kommande utlysningar från Horisont Europa av relevans för forskare som är aktiva inom Fortes ansvarsområden hälsa, arbetsliv och välfärd.

Horisont Europa är världens största satsning på forskning och innovation och har en total budget på runt 95 miljarder euro. Fortes roll i den svenska organisationen för Horisont Europa syftar bland annat till att stimulera svensk forskning på den europeiska arenan och främja internationellt forskningsutbyte. Forte arbetar aktivt i två kluster inom den del av ramprogrammet som är inriktad mot samhällsutmaningar och kallas pelare II.

Aiga Giangiacomo

– Inom ramprogrammet öppnar väldigt många utlysningar som är sökbara för Fortes forskare men det kan vara svårt att sålla bland dem. Nu har vi sammanställt en lista över de utlysningar i kluster 1 och 2 som vi bedömer har särskild Forterelevans, alltså som rör ämnena: hälsa, arbetsliv och välfärd, säger Aiga Giangiacomo, forskningshandläggare och Fortes kontaktperson för kluster 1.

Forskningen inom kluster 1, eller hälsoklustret, syftar exempelvis till att bättre förstå och hantera hälsorelaterade frågor och sjukdomar för att leverera en integrerad, personcentrerad och jämlik hälsa och vård i hela Europa.

Martina Johansson är forskningssekreterare på Forte och samordnande programkommittéexpert för kluster 2, vars satsningar bland annat fokuserar på att hitta lösningar på samtida utmaningar kopplade till sociala, ekonomiska, tekniska och kulturella förändringar.

Martina Johansson

– Eftersom det i den nationella strategin för svenskt deltagande i Horisont Europa finns ett mål att Sverige ska ha ett högt deltagande, tycker vi att det är självklart att tipsa våra forskare om de mest relevanta utlysningarna utifrån Fortes tre ansvarsområden. På sikt kan det förhoppningsvis bidra till att fler svenska aktörer uppmärksammar, söker och blir beviljade forskningsmedel. Med lång framförhållning ökar dessutom möjligheten att skriva bra ansökningar och hinna bygga konsortium, säger Martina Johansson.

Nedan listas även utlysningar som stänger redan i mars-april. Har man inte redan etablerade forskarnätverk internationellt kan forskare få stöd i EU-kommissionens partnersöksportal. Det ordnas också många evenemang kopplade till pelare 2, se dem på hemsidan Horizon Europe.

Porträttfoto på Emilie Löfgren-Jarl, forskningsadministratör
Emilie Löfgren-Jarl

– Genom att påminna om utlysningarna, berätta när man ska ansöka och tipsa om hur man kan hitta forskarnätverk hoppas vi såklart att vi kan bidra till att stimulera svensk forskning på den europeiska arenan. Dessutom vill vi att våra forskare ska veta att vi finns här om det dyker upp frågor kring utlysningarna, säger Emilie Löfgren-Jarl, Fortes kontaktperson för kluster 2.

Öppna utlysningar i kluster 1, Hälsa

Deadline 12 april 2023

Deadline 13 april 2023

Deadline 23 maj (för intresseanmälan)

Kommande utlysningar i kluster 1, Hälsa

Öppnar 30 mars – stänger 30 september 2023 (steg 1)

Öppna utlysningar i kluster 2, Kultur, kreativitet och inkluderande samhällen

14 december 2022 – 14 mars 2023

Kommande utlysningar i kluster 2, Kultur, kreativitet och inkluderande samhällen

4 oktober – 7 februari 2024

Ovan listade utlysningar hör till en så kallad destination inom kluster 2. Det finns utlysningar som rör Fortes områden även inom de övriga två destinationerna.