800 personer följde seminariet om skadligt bruk i arbetslivet den 21 november. Nu kan du se det du med! Seminariet ger dig konkreta tips: kunskap, verktyg och inspiration för ett bättre arbetsmiljöarbete.

Evenemanget var ett samarbete mellan Forte, Afa Försäkring och Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

Frågor som diskuterades var till exempel: Hur kan vi tidigt upptäcka att en medarbetare har ett riskbruk – till exempel dricker för mycket? Vilken roll och betydelse har arbetsplatsen i att förebygga och hantera riskbruk hos medarbetare? Vad säger den senaste forskningen och statistiken om skadligt bruk på våra arbetsplatser? Och vad händer i hjärnan vid riskbruk?

Ämnet är minst sagt högaktuellt; För någon månad sedan publicerade Socialstyrelsen nya gränsvärden för när vården bör erbjuda stöd till personer med riskbruk av alkohol.

På Afa Försäkrings webbplats hittar du också alla presentationer från seminariet.

Medverkande och program:

 • Tillbakablick, nuläge och kommande utmaningar. Gunnel Hensing, Göteborgs universitet
 • Vad händer i hjärnan vid beroende? Fred Nyberg, Uppsala universitet
 • Skadligt bruk – vad säger Afa Försäkrings statistik? Elin Henriksson, Afa Försäkring
 • Riktlinjer till stöd för att förebygga och hantera alkoholproblem i arbetslivet. Ulric Hermansson, Karolinska Institutet
 • Att förebygga och hantera riskbruk i praktiken – företagshälsans och arbetsplatsens roll och betydelse. Fredrik Sparring, Avonova – Sverige och Cecilia Eurén Pettersson, Falck
 • Våga ta samtalet! Om att upptäcka, agera och förebygga beroende.
  Nathalie Robert Edgar, Prevent – Arbetsmiljö i samverkan
 • Vikten av forskning inom området och dess praktiska tillämpning. Irene Jensen, Karolinska Institutet, Peter Munck af Rosenschöld, Sveriges Företagshälsor
 • Skadligt alkoholbruk bland kvinnor och män i olika branscher: En kartläggning baserad på ett urval av den arbetande befolkningen i Sverige. Susanna Toivanen, Mälardalens universitet
 • Skadligt bruk av alkohol och droger bland hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige: förekomst, samsjuklighet, riskfaktorer i arbetsmiljö och effekter på patientarbetet Emma Brulin, Karolinska Institutet
 • Framtidsspaning. Mats Ramstedt, Karolinska Institutet