Välfärdssystemen i form av vård, skola och omsorg är nödvändiga för ett inkluderande, jämlikt och hållbart samhälle. Samtidigt saknas ofta vetenskaplig kunskap när det gäller effekter av metoder som används. Vad kan förbättra och underlätta implementeringen av forskningsresultat i socialtjänsten och vilka är de vetenskapliga förutsättningarna? Det var några av frågorna som diskuterades på utbildningsminister Anna Ekströms forskarseminarium om välfärd i förmiddags.

Under våren 2022 leder utbildningsminister Anna Ekström en serie forskarseminarier om regeringens tre prioriterade områden: segregation och kriminalitet, klimatomställning och välfärd. Forte har bidragit med innehåll och i planeringen av departementets seminarium om välfärd som hölls i dag, den 9 maj.

– Detta var ett unikt möte mellan de politiska ledningarna på utbildningsdepartementet och socialdepartementet och dessa Forte-finansierade forskare, säger Jonas Björck, generaldirektör på Forte. För Forte har det självklart varit otroligt värdefullt att ha fått vara delaktiga och ge inspel till innehållet i just denna del av utbildningsministerns seminarieserie.

En god välfärd handlar ytterst om goda villkor och möjligheter för människor. Välfärdssystemen i form av vård, skola och omsorg, liksom transfereringssystem av olika slag, är nödvändiga för ett inkluderande, jämlikt och hållbart samhälle. Socialtjänsten är en viktig del av det svenska välfärdssystemet.

Samtidigt möter välfärdssystemen flera utmaningar, till exempel saknas ofta vetenskaplig kunskap när det gäller effekter av metoder och insatser som används. Det finns också vetenskaplig kunskap som inte används och som därför inte bidrar till att förbättra välfärdens verksamheter och därmed brukarnas livsvillkor och medborgarnas välfärd. Det finns brister i kunskapen om implementering och verksamheternas möjlighet att omsätta nya forskningsresultat i praktiken är ofta begränsad.

Syftet med forskarseminarierna är att regeringen ska få ta del av forskares kunskap och inspel kring hur dessa utmaningar kan lösas. Vid detta seminarium gav ett antal forskare sina perspektiv på utmaningarna för en kunskapsbaserad välfärd med fokus på socialtjänsten och samtalade med utbildningsminister Anna Ekström och statssekreterarna Maja Fjaestad och Tobias Lundin-Gerdås.

Forte berättade också om sitt arbete för att stärka den klient- och praktiknära forskningen inom socialtjänsten samt nyttiggörandet av kvalitetssäkrad kunskap inom området bland annat genom det tioåriga nationella forskningsprogrammet för tillämpad välfärdsforskning.

– Det var verkligen kul att höra forskarnas perspektiv på frågor som är så viktiga för välfärdens utveckling, säger Isabelle Carnlöf, programansvarig för tillämpad välfärdsforskning på Forte. Målet med vårt nationella program är ju precis att stärka kunskapsbasen och bidra till att utveckla en mer forskningsbaserad socialtjänst.

Medverkande experter

  • Anna Sarkadi, professor vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet
  • Lena Lundgren, professor vid institutionen för socialt arbete, Umeå universitet
  • Åsa Hedberg Rundgren, VD och vetenskaplig ledare vid Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, ordförande för FoU Välfärd (praktiknära forskning)
  • Torbjörn Forkby, professor vid institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet
  • Tina Olsson, universitetslektor vid institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet

Läs utbildningsdepartementets pressmeddelande »