Forte delar ut drygt 89 miljoner kronor till 27 juniora forskare som ansökt i årets utlysning av etableringsbidrag. Bidraget ska stärka karriärutvecklingen för forskare i början av sina karriärer. En av dem som fått finansiering är Marion Opatowski vid Karolinska Institutet.

Ny flexibel bidragsform

– Det är avgörande att finansiärer stödjer unga forskare eftersom det ger oss den frihet och de resurser som krävs för att utforska nya idéer och bidra till våra respektive områden, säger Marion Opatowski, epidemiolog och postdoktor vid Karolinska Institutet, som är en av de forskare som tilldelats bidrag.

Porträttfoto på Andreas Björke, forskningssekreterare
Andreas Björke, forskningssekreterare

Detta är Fortes första årliga utlysning av etableringsbidrag. Den nya bidragsformen erbjuder en möjlighet att driva ett eget forskningsprojekt på upp till tre år, och ersätter de tidigare bidragen för nationell och internationell postdok.

– Vår ambition med bidragsformen är att kunna erbjuda ett flexibelt och målgruppsanpassat stöd. Vi har fått mycket positiv återkoppling och intresserade frågor i samband med denna första utlysning, både från forskare och andra forskningsfinansiärer. Vi kommer nu att fortsätta det interna utvecklingsarbetet för att göra nästa utlysning ännu bättre, säger forskningssekreterare Andreas Björke som var med och utformade etableringsbidraget under hösten 2022.

Ska studera vård för kvinnor med premenstruella störningar

Premenstruella störningar påverkar ett betydande antal kvinnor över hela världen och minskar deras livskvalitet avsevärt. Trots detta är störningarna fortfarande understuderade och mindre erkända av både vårdgivare och allmänheten. Det kan leda till underdiagnos, felaktiga diagnoser och otillräcklig vård. Premenstruella störningar inkluderar både PMS (premenstruellt syndrom) och en mer allvarlig form som kallas PMDS (premenstruellt dysforiskt syndrom).

Marion Opatowski, forskare vid Karolinska Institutet

Marion Opatowski, som tog emot sin doktorsexamen i november 2020, tilldelas nu 3,6 miljoner kronor för sitt forskningsprojekt ”En lindrande vårdväg för kvinnor som lider av premenstruella besvär”. Tillsammans med sina kollegor ska hon undersöka vårdvägarna för kvinnor med premenstruella störningar – före och efter diagnos.

– Projektet kommer att vara ett första steg mot att förbättra vården av premenstruella störningar, genom att belysa potentiella brister inom vården. Genom att uppskatta de ekonomiska konsekvenser som störningarna har för samhället kan vi också hjälpa hälsomyndigheterna att förstå vilken börda de är för samhället, så att de kan prioritera resurser och åtgärder som lindrar.

Marion beskriver att etableringsbidraget kommer ge henne nya möjligheter till långsiktigt arbete och samarbeten, både med kunniga forskarkollegor och aktörer inom hälsoområdet.

– Den här typen av bidrag hjälper juniora forskare att få självständighet, att etablera en egen forskarkarriär och ökar våra chanser att få tillgång till mer stabila positioner. Genom att investera i unga forskare bidrar finansiärer till den långsiktiga tillväxten och framstegen inom forskning, säger Marion.

Alla beviljade projekt

I utlysningen av etableringsbidrag beviljade Forte drygt 89 miljoner kronor till 27 forskningsprojekt. Förutom premenstruella besvär rör projekten allt ifrån artificiell intelligens, kriminella nätverk och psykisk ohälsa bland unga kvinnor.

Se en fullständig lista på alla beviljade ansökningar i utlysningen Etableringsbidrag 2023 »