Fortes utlysning av etableringsbidrag ska bidra till ökad kunskap inom Fortes områden hälsa, arbetsliv och välfärd. Totalt avsätts omkring 90 miljoner kronor för åren 2024–2026. Bidraget ersätter de tidigare bidragsformerna för nationell och internationell postdok.

Inriktning

Utlysningen är öppen för ansökningar inom Fortes områden hälsa, arbetsliv och välfärd. Bidraget är riktat mot forskare i början av sin karriär, med syftet att främja etablering och självständighet inom forskningen.

Om bidraget

Du som är forskare i början av din karriär kan ansöka om etableringsbidrag för att driva ett eget forskningsprojekt på upp till tre år. Till skillnad från de tidigare postdokbidragen, som avsåg ett schablonbelopp för en heltidstjänst, kan du anpassa såväl budget som din aktivitetsgrad i projektet när du söker etableringsbidrag. Du kan ansöka om maximalt 1,25 miljoner kronor per år, och din aktivitetsgrad i projektet ska vara minst 50 procent av heltid.

Beloppsnivå

Maximalt belopp som kan sökas är 3,75 miljoner kronor för treåriga projekt och 2,5 miljoner kronor för tvååriga projekt. Observera att maxbeloppet inkluderar så kallade indirekta kostnader (OH).

Ansökningar över tillåtna maxbelopp kommer att avslås.

Behörighet

Sökande måste ha en doktorsexamen vid ansökningstillfället, senast det datum som utlysningen stänger. Du kan ansöka om etableringsbidrag upp till tre år efter att du avlagt din doktorsexamen, räknat från utlysningens stängningsdatum. Projektledaren i en ansökan om etableringsbidrag ska ha en aktivitetsgrad i projektet på minst 50% av heltid.

Ansökningar där aktivitetsgraden understiger 50% kommer att avslås.

Bedömning

Ansökningarna bedöms av beredningsgrupper bestående av nordiska forskare och svenska samhällsrepresentanter. Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska. Beslut om medel tas av Fortes styrelse.

För att beviljas finansiering från Forte måste en ansökan hålla hög vetenskaplig kvalitet, vara samhällsrelevant och vara genomförbar. Ansökningar bedöms utifrån Fortes generella bedömningskriterier och generella krav samt särskilda kriterier kopplade till denna utlysning så som de beskrivs i dokumenten nedan.

Tidsplan

Utlysningen öppnar: 24 januari 2023, kl 10:00
Utlysningen stänger: 21 mars 2023, kl. 14.00
Fortes styrelse fattar beslut om finansiering: 16 juni 2023
Beslut publiceras: 19 juni 2023
Projektstart: 1 januari 2024