Nyligen stängde Fortes utlysning för nyttiggörande av forskning. Den nya bidragsformen är tänkt att bidra till att resultat från Forte-finansierad forskning kommer till nytta i samhället. Nu ska ansökningarna bedömas och beslut fattas av Fortes styrelse i oktober.

Forskningen inom Fortes områden är central för ett starkt och socialt hållbart samhälle, men för att kunna bidra till det behöver kunskapen komma till användning. I juni öppnade därför Fortes utlysning Nyttiggörande 2022. Bidraget kan förhoppningsvis möjliggöra fler aktiviteter som bidrar till att kunskap från ett befintligt forskningsprojekt eller forskningsprogram kommer till nytta.

– Det är jättespännande att nu få se alla forskares intressanta förslag på hur aktuell forskning inom våra områden kan komma till användning på ännu fler sätt, säger Andreas Nilsson, kommunikatör på Forte som har arbetat med utlysningen sedan starten. Vi har redan sett att ansökningarna rör allt ifrån utbildningsinsatser, digitala lösningar, satsningar för vården, för äldre och unga – en bra bredd i linje med Fortes uppdrag helt enkelt!

När utlysningen stängde 1 september hade 41 ansökningar lämnats in. Det är ett relativt högt antal med tanke på att bidraget endast gick att söka om man redan hade fått medel från Forte under en specifik tidsperiod. Totalt hade drygt 80 tidigare program eller projekt möjlighet att söka.

– Det här är en pilotutlysning där vi har gjort ett urval av tidigare beviljade projekt på Forte som nu får chansen att få ett extra bidrag för att göra en nyttiggörandeinsats, förklarar Staffan Arvidsson, forskningssekreterare på Forte. Så utlysningen riktade sig till både projekt och program som beviljats bidrag i våra riktade satsningar mellan åren 2018 och 2020.

Framöver kommer alla ansökningar att bedömas och den 13 oktober fattar Fortes styrelse beslut om vilka som beviljas medel. I december är det planerad projektstart.