NordForsk har beslutat att bevilja 88 miljoner norska kronor till nordiska samarbetsprojekt som ansökt i utlysningen ’Barns och ungas välfärd i det post-pandemiska Norden’ som stängde i december 2022. Forte bidrar tillsammans med flera nordiska forskningsfinansiärer med medel.

Det övergripande syftet med forskningen är att stödja och påskynda nordisk forskning om pandemins effekter på barns och ungas välfärd och att se till att forskningen kommer till nytta i samhället. Ett krav var att forskningen skulle utgöras av samarbeten mellan minst tre nordiska länder.

– Totalt inkom 63 ansökningar och många var väldigt bra, säger Teresia Weinberg, Forskningssekreterare på Forte som deltagit i utlysningens programkommitté. De beviljade projekten kommer bland annat att undersöka hur pandemin påverkat barns och ungas lärande och psykiska hälsa, asylsökandes utbildning, psykisk hälsa hos unga med funktionshinder och psykosociala sammanhang.

Forte bidrar med ungefär 14 miljoner kronor som tas från det nationella programmet för psykisk hälsa.

– Forskningen som nu fått medel ligger helt i linje med vissa av frågeställningarna inom vårt program, säger Lidija Kolouh, ansvarig för Fortes tioåriga nationella program om psykisk hälsa. Det behövs mer kunskap om hur barns och ungas välfärd påverkats av pandemin och resultaten från den här forskningen om unga i hela norden kommer såklart att vara väldigt värdefulla. 

Se en lista på alla beviljade projekten hos NordForsk