Psykisk ohälsa bland barn och unga är en viktig samhällsfråga. Ökar problemen, och i så fall för vilka grupper? Vad kan orsakerna vara? Det är kunskap som behövs för att vi ska kunna sätta in resurser på rätt ställen och för rätt individer. Samtidigt finns olika sätt att benämna och mäta psykisk hälsa, och det är svårt att göra jämförelser över tid och mellan olika grupper.

Torsdagen 25 november bjuder Forte in till ett webbinarium för att lansera rapporten Psykiskt välbefinnande, psykiska besvär och psykiatriska tillstånd hos barn och unga – begrepp, mätmetoder och förekomst. Den beskriver utvecklingen över tid för psykisk hälsa bland barn och unga, men även aktuella begrepp och mätmetoder och vad som gör det svårt att bedöma förekomst och vårdbehov. Rapporten bidrar till den gemensamma kunskapsgrunden inom området. En sådan behövs för att aktörer ska kunna ta fram och utvärdera insatser som främjar barn och ungas psykiska hälsa, liksom förebygger och behandlar psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd.

Rapportsläpp och panelsamtal 14.00–15.00

Introduktion:

  • Jonas Björck, generaldirektör på Forte
  • Lidija Kolouh-Söderlund, programansvarig Psykisk hälsa på Forte (moderator)

Presentation av rapport:

  • Christina Dalman, professor vid Karolinska institutet och överläkare inom Region Stockholm
  • Johan Åhlén, psykolog inom Region Stockholm och forskare vid Karolinska Institutet

Panelsamtal:

  • Louise Aronsson, verksamhetsledare för föreningen Tilia
  • Jonas Bergström, enhetschef Socialstyrelsen
  • Kerstin Evelius, utredare Region Uppsala och tidigare nationell samordnare psykisk hälsa

Sammanfattning och avslut

Anmälan

Webbinariet sänds digitalt och är kostnadsfritt. Instruktioner samt länk för att delta skickas ut till föranmälda dagen före sändning. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor under webbinariet. Anmäl dig till webbinariet » 

Varmt välkommen!