Den 7 december kl. 13.00 – 14.30 arrangerar Forte, SBU och Socialstyrelsen ett digitalt seminarium om överförbarhet inom socialtjänsten. Välkommen!

Spridningen av evidensbaserad praktik internationellt har resulterat i en ökning av empiriskt stödda insatser (ESI) och ett växande antal kontrollerade prövningar av importerade ESI. Resultaten av dessa kontrollerade försök är blandade. Ibland fungerar de importerade insatserna lika bra i sin nya kontext, men ibland uteblir effekterna. Några förklaringar till de uteblivna effekterna är bristande kulturell anpassning, otillräcklig implementering och att utvärderingarna skiljer sig åt i utvärderingsmetodik.

Seminariet behandlar hur man kan se på överförbarhet och vilka strategier som finns för att vid behov kunna anpassa importerade insatser från andra länder eller inom ett land, till exempel från stad till landsbygd. Hur vet man när en metod behöver anpassas? Och hur gör man?

Henna Hasson, professor på Karolinska institutet, inleder seminariet med en diskussion kring varför följsamhet till evidensbaserade metoder är viktigt och vilka goda skäl det finns för att göra genomtänkta anpassningar.

I en efterföljande diskussion deltar:

  • Lilianne Eninger, docent, Stockholms universitet
  • Ulrika Bejerholm, professor, Lunds universitet
  • Magnus Bergmark, filosofie doktor och universitetslektor, Umeå universitet

Seminariet modereras av Knut Sundell, SBU.