Formas, Forte och Vetenskapsrådet bjuder in till ett öppet seminarium med presentation av en övergripande analys och lärdomar från halvtidsutvärderingen av sju nationella forskningsprogram. Under seminariet finns det möjlighet att ställa frågor.

Formas, Forte och Vetenskapsrådet har i uppdrag från regeringen att driva 13 nationella forskningsprogram.

De första sju forskningsprogrammen startade 2017 och har nu kommit halvvägs i sina programperioder. De tre ansvariga myndigheterna har låtit utvärdera dessa sju program för att bidra till lärande och fortsatt utveckling. Det har även gjorts en sammanfattande analys som ska ge övergripande perspektiv på programmen och deras upplägg.

På det här digitala informationsseminariet presenteras huvudresultaten i den sammanfattande analysen av de övergripande lärdomar som finns att dra utifrån de sju programmens utvärderingar.

Läs mer och anmäl dig på Formas hemsida »