NordForsk ordnar ett webbinarium för att informera om utlysningen ’Barns och ungas välfärd i det post-pandemiska Norden’ som Forte är med och finansierar.

På webbinariet kan forskare få mer information om innehållet och fokus för utlysningen. Syftet är också att skapa en mötesplats för forskare inom samma fält och underlätta nätverkande. Deltagare kommer även att få möjlighet att ställa frågor till utlysningens forskningssekreterare.

Läs mer och anmäl dig hos NordForsk »