Under det senaste halvseklet har det har skett enorma förändringar när det gäller åldrandet. Dagens seniorer är både friskare och mer aktiva än vad äldre var förr. Vilka möjligheter och utmaningar för denna positiva utveckling med sig? Och hur kan vi förvänta oss att åldrandet ser ut i framtiden – är 70 det nya 50, eller till och med 45?

I fyrtio år har Ingmar Skoog ägnat sig åt forskning om äldre. Det var hans forskargrupp som visade att pensionärer är mycket piggare och friskare än man tidigare trott. Ingmar är i dag professor i psykiatri och leder AgeCap, Centrum för åldrande och hälsa, vid Göteborg universitet.

Den 30 september deltar Ingmar tillsammans med Forte på Forskartorget 2023. Forskartorget är Bokmässans största arena för populärvetenskap. Här presenteras de senaste forskningsrönen inom samhällsvetenskap, historia, litteratur, språk, medicin, teknik, utbildningsvetenskap och mycket mer.

Under 15 minuter kommer Ingmar att berätta om hur åldrandet förändrats under de senaste decennierna och resonera kring framtidens åldrande. Efter presentationen har du möjlighet att ställa frågor till Forte och Ingmar.

Om Forskartorget

Livesändning

Kan du inte vara på plats? Presentationerna på Forskartorget kommer att livesändas via forskartorget.se.