Vad händer med våra mest utsatta under tider av ekonomiska kris? Och vilka är samhällskonsekvenserna av att vissa fastnar i låga inkomster och fattigdom? Hur kan både individer och välfärdssystem stärkas? Välkommen till Fortes seminarium i Almedalen den 28 juni kl. 15.30-16.30, på plats eller digitalt!

Till anmälan för att se seminariet digitalt »

Sverige är inne i en tuff ekonomisk tid med snabbt ökade livskostnader och risk för en osäker arbetsmarknad. Som ofta vid kriser är det de som redan har det svårt som drabbas hårdast. Konsekvenserna blir både ökad psykisk ohälsa och ytterligare vidgade klyftor i samhället. Under senare tid har ny kunskap bland annat visat på samband mellan skulder och självmord, att många utrikesfödda män är arbetande fattiga och att ensamstående respektive lågutbildade kvinnor drabbas extra hårt.

Välkommen till Fortes seminarium med forskare och aktörer inom området. Hur ser situationen ut för riskgrupper som kan drabbas av den försämrade ekonomin? Vilka är sambanden mellan ekonomiska svårigheter och ohälsa? Vem behöver agera för att motverka krisens effekter?

Medverkande

  • Birgitta Jansson, docent i socialt arbete vid Göteborgs universitet
  • Magnus Karlsson, professor vid Marie Cederschiöld högskola
  • Sanna Detlefsen, ordförande Sveriges stadsmissioner
  • Laura Hartman, chefsekonom LO
  • Cecilia Hegethorn Mogensen, tillförordnad rikskronofogde, Kronofogden
  • Jonas Björck, generaldirektör Forte
  • Moderator: Helena Blomquist

Anmäl dig om du vill se seminariet digitalt, så skickar vi ut en länk till dig dagen innan.
Till anmälan »

Klockan 14.00 samma dag ordnar vi ytterligare ett seminarium i Almedalen som handlar om en jämlik uppväxt för alla barn. Läs mer om det här »