Vad händer med våra mest utsatta under tider av ekonomisk kris? Och vilka är samhällskonsekvenserna av att vissa fastnar i låga inkomster och fattigdom? Hur kan både individer och välfärdssystem stärkas? Den 28 juni arrangerade vi ett seminarium i Almedalen med forskare och aktörer inom ämnet.

Sverige är inne i en tuff ekonomisk tid med snabbt ökade livskostnader och risk för en osäker arbetsmarknad. Som ofta vid kriser är det de som redan har det svårt som drabbas hårdast. Konsekvenserna blir både ökad psykisk ohälsa och ytterligare vidgade klyftor i samhället. Under senare tid har ny kunskap bland annat visat på samband mellan skulder och självmord, att många utrikesfödda män är arbetande fattiga och att ensamstående respektive lågutbildade kvinnor drabbas extra hårt. Hur ser situationen ut för riskgrupper som kan drabbas av den försämrade ekonomin? Vilka är sambanden mellan ekonomiska svårigheter och ohälsa? Vem behöver agera för att motverka krisens effekter?

Medverkande

  • Birgitta Jansson, docent i socialt arbete vid Göteborgs universitet
  • Magnus Karlsson, professor vid Marie Cederschiöld högskola
  • Sanna Detlefsen, ordförande Sveriges stadsmissioner
  • Laura Hartman, chefsekonom LO
  • Cecilia Hegethorn Mogensen, biträdande rikskronofogde, Kronofogden
  • Jonas Björck, generaldirektör Forte
  • Moderator: Helena Blomquist

Evenemanget i Almedalskalendariet »

Fler seminarier som Forte arrangerade i Almedalen

28 juni, 14:00 – 15:00
Hur kan vi ge alla barn en jämlik uppväxt?

28 juni, 8:45 – 9:45
Forskning och innovation för framtiden – så rustar vi Sverige i en osäker värld