Bra hälsa och livsvillkor för barn och ungdomar är en nyckel till ett socialt hållbart samhälle. Även om många har goda uppväxtvillkor finns stora grupper barn som har sämre förutsättningar av olika anledningar. 28 juni höll vi ett seminarium i Almedalen om den senaste forskningen inom området och ett panelsamtal om möjliga vägar framåt!

Att ge barn likvärdiga livsvillkor är avgörande både för individer och samhället i stort. I dag lever många barn i hushåll med sämre socioekonomi vilket påverkar deras framtida möjligheter. Stora grupper behöver även olika typer av stöd. Något förskolan och andra delar av samhället inte alltid klarar av att ge. Dessutom finns det ökande hälsoproblem och utsatthet även bland unga som växer upp med hög levnadsstandard.

För vilka grupper av barn ser vi ojämlika uppväxtvillkor, och hur påverkar det deras hälsa och framtida möjligheter. Hur sätter vi in rätt resurser för att vända utvecklingen? På vilket sätt behöver olika aktörer stärka barns välbefinnande? Se Fortes seminarium med ledande forskare och aktörer inom området.

Medverkande

  • Jakob Forssmed, socialminister
  • Torbjörn Forkby, professor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet
  • Anna Sarkadi, professor i socialmedicin vid Uppsala universitet
  • Linnéa Lindquist ”Rektor Linnéa”, biträdande rektor vid Hammarkullsskolan
  • Magnus Jägerskog, generalsekreterare för Bris
  • Jonas Björck, generaldirektör Forte
  • Moderator: Helena Blomquist

Evenemanget i Almedalskalendariet »

Fler seminarier som Forte arrangerade i Almedalen 2023

28 juni, 8:45 – 9:45
Forskning och innovation för framtiden – så rustar vi Sverige i en osäker värld

28 juni, 15.30 – 16.30
Krisens första offer – tuffare ekonomisk vardag kostar i ohälsa och utanförskap