Bra hälsa och livsvillkor för barn och ungdomar är en nyckel till ett socialt hållbart samhälle. Även om många har goda uppväxtvillkor finns stora grupper barn som har sämre förutsättningar av olika anledningar. Välkommen till Fortes seminarium i Almedalen om den senaste forskningen inom området och ett panelsamtal om möjliga vägar framåt!

Till anmälan för att se seminariet digitalt »

Att ge barn likvärdiga livsvillkor är avgörande både för individer och samhället i stort. I dag lever många barn i hushåll med sämre socioekonomi vilket påverkar deras framtida möjligheter. Stora grupper behöver även olika typer av stöd. Något förskolan och andra delar av samhället inte alltid klarar av att ge. Dessutom finns det ökande hälsoproblem och utsatthet även bland unga som växer upp med hög levnadsstandard.

Välkommen till Fortes seminarium med ledande forskare och aktörer inom området. För vilka grupper av barn ser vi ojämlika uppväxtvillkor, och hur påverkar det deras hälsa och framtida möjligheter. Hur sätter vi in rätt resurser för att vända utvecklingen? På vilket sätt behöver olika aktörer stärka barns välbefinnande?

Medverkande

   • Jakob Forssmed, socialminister
   • Torbjörn Forkby, professor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet
   • Anna Sarkadi, professor i socialmedicin vid Uppsala universitet
   • Linnéa Lindquist ”Rektor Linnéa”, biträdande rektor vid Hammarkullsskolan
   • Magnus Jägerskog, generalsekreterare för Bris
   • Jonas Björck, generaldirektör Forte
   • Moderator: Helena Blomquist

Anmäl dig om du vill se seminariet digitalt, så skickar vi ut en länk till dig dagen innan. Till anmälan »

Klockan 15:30 samma dag ordnar vi ytterligare ett seminarium i Almedalen som handlar om krisens första offer, tuffare ekonomi och social hållbarhet. Läs mer om det här »