Polisen Nadim Ghazale efterlyser betydande investeringar i brottsförebyggande åtgärder. Han lämnar nu polisen för att axla rollen som verksamhetschef för Nattvandring.nu, en organisation som mobiliserar över 60 000 frivilliga vuxna.

Det är svårare att vara polis i dag än för tio-tjugo år sedan. Det anser Nadim Ghazale som arbetat som polis i Borås i sjutton år.

– Både poliser och socialsekreterare möter nu familjer, barn och unga i extrem utsatthet och med extremt våldskapital.

Själv har han haft flera olika roller inom polisen, bland annat har han arbetat operativt ute på gatan. Han har mött ilska och frustration, men sluppit allvarliga hot.

– Så länge vi agerar proportionerligt och inte kränker någon brukar det inte bli hotfullt, inte ens när vi tar kriminella med stora mängder vapen eller narkotika.

Han framhåller att strategin inte fungerar i alla lägen. Att det finns poliser på andra håll som arbetar precis så, men ändå hamnar i svåra situationer.

– Dessutom är det svårt att göra allting helt korrekt i skarpa lägen.

De senaste åren har han varit kommunpolis och arbetat övergripande mot kriminalitet, i samarbete med bland andra socialtjänstens medarbetare. Han upplever att socialsekreterarna ofta har bättre kontakt med klienterna än poliserna har, kanske för att deras verksamhet bygger på frivillighet.

Jag vill fortfarande försvara tryggheten och demokratin, inte minst för mina barns skull.
Nadim Ghazale

– Men de gånger socialtjänsten faktiskt arbetar med tvång, som vid omhändertagande av barn, kan socialsekreterarna få det värre än polisen. De har det extra kämpigt nu, efter desinformationskampanjen om att socialtjänsten agerar godtyckligt och rasistiskt.

När Nadim var ung träffade han en polis som sa att polisen behövde människor som han, med fler språk och annan bakgrund.

– Jag blev polis för att jag kände mig välkommen hos polisen. Dessutom ville jag ge något tillbaka till Sverige som gett mig mycket som jag saknade som barn i Libanon. Jag vill fortfarande försvara tryggheten och demokratin, inte minst för mina barns skull.

Han har ofta fått användning av sitt modersmål arabiska.

– Jag har brunnit för att möta vanliga medborgare, skapa förtroende och förklara hur polisen jobbar.

För att komma till rätta med gängkriminaliteten vill han se ett helt batteri av förebyggande åtgärder.

– Kriminalitet handlar om sannolikhet. Ju fler riskfaktorer du växer upp med som barn, desto större sannolikhet att du blir kriminell.

Han önskar åtgärder som förbättrad skola, mer resurser till föreningar som fångar upp barn och ungdomar på fritiden, ökat föräldrastöd samt mer resurser och nya verktyg till socialtjänsten.

– Det är stora samhälleliga frågor som kräver mycket av beslutsfattarna. Att besluta om repressiva åtgärder som längre straff är lättare för dem och det är därför de riktar in sig på det. Visst är det bra om vissa individer försvinner från gatan under lång tid, men vi behöver preventiva åtgärder också. Vi behöver förstå vad som skapar kriminalitet och börja där.

Även inom polisen kan ändringar behövas. Nadim skulle gärna se forskning på om bytet från kvarterspoliser till områdespoliser verkligen var lyckat.

– Kvarterspoliserna var väldigt lokala, stannade i ett område och hade sin station där. Områdespolisen gör ett fantastiskt jobb, men de följer de kriminella och rör sig över större områden. Då hinner de inte synas och skapa förtroende lokalt.

Under 2024 är Nadim tjänstledig från polisen för att arbeta som verksamhetschef för den ideella organisationen Nattvandring.nu. Den samlar 60 000 vuxna som uppehåller sig där barn och ungdomar samlas på dagar, kvällar och nätter.

– Att prova något nytt ska bli roligt och jag brinner för verksamheten. Det finns alldeles för många miljöer utan vuxna i dag. Forskning visar att vuxnas närvaro ökar tryggheten och minskar sannolikheten för brott.

Text: Eva Annell