Här finns information om beviljade ansökningar av Forte. Förutom publicering i Prisma och på vår webbplats skickas besked till de sökande via mail.

Fortes styrelse har den 24 september 2015 besluta att bevilja medel för följande bidrag:

Delegationsbeslut 12 oktober 2015: