Här finns information om beviljade ansökningar av Forte. Förutom publicering i Prisma och på vår webbplats skickas besked till de sökande via mail.

Projektbidrag, Juniorforskarbidrag och Postdocbidrag 2015 samt COFAS:2 (PDF)
Styrelsebeslut 24 september 2015

Delegationsbeslut 12 oktober 2015