Här finns information om beviljade ansökningar av Forte. Förutom publicering i Prisma och på vår webbplats skickas besked till de sökande via mail.

Delegerat beslut 17 oktober 2016

Projektbidrag, Juniorforskarbidrag och Postdocbidrag 2016, samt arbetsmiljö i kvinnodominerade sektorer
Styrelsebeslut 3 oktober 2016

Projektbidrag, Juniorforskarbidrag och Postdocbidrag 2015, samt COFAS:2
Styrelsebeslut 24 september 2015

Delegerat beslut 12 oktober 2015