Bidraget avser stöd för att genomföra konferenser med svenskt lärosäte eller vetenskaplig organisation som värd. Konferensbidraget är tänkt för nationella konferenser, som dock gärna får ha internationella inslag.

Syftet med konferensbidraget är att underlätta kontakter och erfarenhetsutbyte mellan svenska och utländska forskare, att tillföra kunskaper från det internationella forskarsamhället till svensk forskning samt bidra till att svensk forskning sprids internationellt.

Bidragsform och belopp

Beviljat belopp uppgår till högst 300 000 kronor.

Vem kan söka?

OBS! Forte ändrar härmed tillbaka till att konferensbidrag ska sökas av enskild forskare, inte via organisationen (medelsförvaltaren).

Alla ansökningar skickas in via ansöknings- och granskningssystemet Prisma. Innan du påbörjar din ansökan, försäkra dig om att följande villkor är uppfyllda:

  • Du har skapat ett personligt konto i Prisma.
  • Din medelsförvaltare har ett organisationskonto i Prisma och har blivit godkänd som medelsförvaltare hos Forte. Läs mer om Fortes kriterier för godkännande av medelsförvaltare: Kriterier för medelsförvaltare hos Forte »

Tidsplan

  • Utlysningen öppnar: 15 juni 2023 kl. 10.00
  • Utlysningen stänger: 14 september 2023 kl. 14.00
  • Fortes generaldirektör fattar beslut om finansiering: 13 november 2023
  • Projektstart: 1 januari 2024