Fortes konferensbidrag avser stöd för att genomföra konferenser med svenskt lärosäte eller vetenskaplig organisation som värd. Ansökningar om konferensbidrag bereds löpande.

Inriktning

Bidraget avser stöd för att genomföra konferenser med svenskt lärosäte eller vetenskaplig organisation som värd. Primärt är stödet tänkt för nationella konferenser, som dock gärna får ha internationella inslag. Syftet är att underlätta kontakter och erfarenhetsutbyte mellan svenska och utländska forskare, att tillföra kunskaper från det internationella forskarsamhället till svensk forskning samt bidra till att svensk forskning sprids internationellt.

Bidragsform och belopp

Beviljat belopp uppgår till högst 300 000 kr. Totalt avsätter Forte 3 miljoner kronor årligen för konferensbidrag.

Vem kan söka?

Detta är en organisationsutlysning. Ansökan initieras av organisationskontoansvarig i ansöknings- och granskningssystemet Prisma eller ansvarig för organisationens ansökningar hos medelsförvaltaren. Den som har initierat ansökan kan därefter bjuda in en projektledare för att fylla i ansökans innehåll.

Medelsförvaltaren måste ha ett organisationskonto

För att kunna söka Fortes bidrag krävs att ett svenskt universitet, högskola eller någon annan forskningsorganisation förvaltar medlen. Organisationen måste både ha ett organisationskonto i Prisma och vara godkänd som medelsförvaltare hos Forte. De organisationer som ska vara medelsförvaltare bör ansöka om ett organisationskonto i god tid via Prisma.

Kriterier för medelsförvaltare hos Forte »

Tidsplan

Forte utlyser konferensbidrag löpande. Beredning, beslut och projektstart sker löpande. Utlysningen som rör medel för 2022 öppnar 1 oktober 2021 och stänger 26 oktober 2022 (OBS ändrat datum).